Download

Z PMD 85 Infoserver

súbory na stiahnutie...

UPOZORNENIE: Keďže sa vyskytujú rôzne falošné upozornenia anti-vírusových programov a integrovaných ochrán proti spyware (napr. v prehliadači Google Chrome), ktoré vyhlasujú download balíky s emulátorom alebo utilitami za podozrivý softvér, ČESTNE PREHLASUJEME, že v našom emulátore a ani utilitách sa žiaden podozrivý kód nevyskytuje! Hĺbková kontrola na stránkach VirusTotal potvrdila nezávadnosť!
Vysvetlenie: Tieto ochrany pravdepodobne reagujú na časti emulátora napísané v assembleri x86, ktoré sú použité preto, aby bola táto časť emulácie čo najrýchlejšia. Iným dôvodom týchto upozornení môže byť skutočnosť, že výsledné binárky pakujeme pomocou utility UPX a to sa zrejme týmto integrovaným ochranám nepáči. Skutočne nemáme potrebu do emulátora pridávať kód, ktorý by vám akokoľvek poškodzoval počítač, či narúšal súkromie.

Nasledujúci softvér je VOĽNE ŠÍRITEĽNÝ a poskytovaný BEZ ZÁRUKY. Sťahujete ho a budete ho používať NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ a autori tohto webu a ani poskytovatelia softvéru NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ za prípadnú finančnú, materiálnu, či inú újmu spôsobenú jeho používaním!

PMD 85 Emulátor

aktuálna verzia: v2.2.8.301     24. mája 2014     download: PMD85Emu v2.2.8.301
predošlá verzia: v2.1.7.133     24. decembra 2011     download: PMD85Emu v2.1.7.133

ďalšie archívne verzie nájdete v Changelogu

PTP Manager

Bližšie informácie v hlavnom článku: PTP Manager
aktuálna verzia: v1.0.3.27     27. marca 2010     download: PtpManager v1.0.3.27
predošlá verzia: v1.0.2.20     30. január 2008     download: PtpManager v1.0.2.20

8bit Sprite Editor

Bližšie informácie v hlavnom článku: 8bitSpriteEditor
aktuálna verzia: v1.3.2.24     8. januára 2015     download: 8bitSpriteEditRMT v1.3.2.24

Emulátor pre *nix platformy


literatúra a dokumentácia

Bližšie informácie v hlavnom článku: Download/Dokumentácia

mapy, PRC záznamy hier, heslá...

Bližšie informácie v hlavnom článku: Download/Mapy

softvér pre emulátor

Jednotlivé programy a hry sú uložené v súboroch pások s príponou PTP (PMD 85 Tape). PTP súbor je veľmi podobný TAP súboru zo ZX Spectrum emulátorov. Líši sa iba v hlavičke súboru, ktorá je u PMD 85 pochopiteľne iná. Zavedenie "nového" formátu súboru pre pásky vyplynulo zo spôsobu emulácie pásky a požiadavky oddelenia bezhlavičkových blokov (obrázky, dohrávky).

Jednotlivé ZIP archívy obsahujú aj textový súbor so zoznamom programov v súboroch pások. V zozname je vždy uvedené, pre ktorý model je program určený, spôsob spustenia, jeho autor (ak je známy), prípadne aj nejaká poznámka.

Zároveň sú v niektorých balíčkoch pri súboroch pások uložené aj obrazy diskiet P32 disketovej jednotky PMD 32.

jazyky vyšších úrovní

Basic (2. marec 2008) popis | download
 • niekoľko BASIC-ových hier a programov (rôzni zväčša neznámi autori)
 • ukážkové programy s novými príkazmi ku BASIC-G/20 od Petra Kottáša a Jozefa Kuteja (Peter Kottáš)
Výukové programy v Basicu (6. január 2015) popis | download
 • výukové programy, ktoré dodávali Učebné pomôcky n.p. Banská Bystrica
Logo (5. september 2007) popis | download
 • jazyky LOGO - Žofka, Mravec a Točimravec (Andrej Blaho)
Karel (5. september 2007) popis | download
 • robot Karel od rôznych autorov (Karel Šuhajda, Tomáš Bartovský, Marián Vittek)
Pascal (5. september 2007) popis | download
 • zopár jednoduchých programov v PASCAL-e (Roman Bórik)
ZX Spectrum ROM (30. máj 2016) popis | download
 • Port ZX Spectrum ROM pre PMD 85 (Busy soft)

hry

VBG Software (14. apríla 2013) popis | download
 • hry od skupiny VBG Software (Vlastimil Veselý, Libor Bedrlík, Ladislav Gavar)
4004/482 ZO Svazarmu (17. apríla 2013) popis | download
 • hry z 4004/482 ZO Svazarmu (Karel Šuhajda, Pavel Šindelka, Michal Černý, Tomáš Švec, Petr Thiel, P. Paleta)
RM-TEAM (19. októbra 2013) popis | download
 • logické hry skupiny RM-TEAM, (Roman Bórik, Martin Bórik)
Libor Lasota (6. apríla 2013) popis | download
 • akčné hry (Libor Lasota)
Lemmings (19. mája 2014) popis | download
Rôzne hry (20. november 2010) popis | download
 • rôzne hry (Petr Tůma (CERES SOFT), Vít Libovický, Andrej Blaho, Miroslav Urda a ďalší i neznámi autori)
Cirkus šaša Tomáša (2. marec 2008) popis | download
 • logické hry pre deti (A. Blaho, I. Kalaš, D. Tóth, M. Lupták, Ľ. Moravčíková, M. Vittek)

systémové programy

Vývojové nástroje (5. september 2007) popis | download
 • assembler, debugger a iné vývojové nástroje (Karel Šuhajda, Petr Tůma (CERES SOFT), UAK Bratislava a ďalší autori)
Kopiráky (5. september 2007) popis | download
 • kopírovacie programy (IFO software, UAK Bratislava, ODPM PRAHA 2, Karel Šuhajda, Petr Tůma (CERES SOFT))
Textové editory, databázy (2. marec 2008) popis | download
 • textové editory, databázy (Karel Šuhajda, Tomáš Švec, P. Holubek)
Grafické programy (2. marec 2008) popis | download
 • grafické programy (Petr Tůma (CERES SOFT), Karel Šuhajda, S. Kneifl, Vlastimil Veselý, Milan Smolík)
Hudobné programy (2. december 2007) popis | download
 • hudobné programy (Karel Šuhajda, VBG Software)

obrazy diskiet

Obrazy diskiet sú v čistom tvare. P32 je obraz disku disketovej jednotky PMD 32, ktorá sa štandardne pripájala k PMD 85-3.

Pôvodné obrazy diskov (prvý link) sú použiteľné iba s PMD 85-3. Ďalšie linky obsahujú obrazy diskov s novým systémom MIKROS, ktorý je použiteľný na PMD 85-2, -2A aj 3.

pomocné utility

pmd85emu_utils.zip (16. júla 2008) download
Rôzne utility
 • P32Mngr.exe - P32 disk image manager
 • ConvDSK.exe - konvertor Extended DSK image súboru do RAW image
 • CROP.EXE - jednoduchý "vykrajovač" RAW bloku dát z akéhokoľvek súboru
 • MKPMDFIL.EXE - utilita pre vytvorenie hlavičkového PMD súboru z RAW bloku dát
 • PMDTOWAV.EXE - utilita na prevod hlavičkového PMD do WAV súboru
pmd85emu_dsk-utils.zip (8. októbra 2010) download
Utility pre prácu s obrazmi diskov
 • P32Mngr.exe - P32 disk image manager
 • ConvDSK.exe - konvertor Extended DSK image súboru do RAW image
 • Dsk2Raw.exe - vylepšený konvertor Extended DSK image súboru do RAW image
 • Raw2Dsk.exe - konvertor z RAW image súboru do Extended DSK image
quido10.zip (8. októbra 2010) download
 • Utilita Quido pre pakovanie súborov (PMD 85 aj ZX Spectrum)
quidoscr11.zip (23. marca 2011) download
 • Utilita QuidoScr pre pakovanie obrázkov z PMD 85
cim12.zip (2. januára 2012) download
 • Utilita CP/M Image Manager pre spravovanie obrazov CP/M diskov (nahradzuje pôvodný P32 Manager)
bin2ptp10.zip (25. mája 2014) download
checksum14.zip (25. mája 2014) download
 • Utilita CheckSum pre výpočet kontrolného súčtu a jeho zápis do súboru