Bin2Ptp

Z PMD 85 Infoserver

Bin2Ptp


Bin2Ptp
Autor:Roman Bórik
Verzia:v1.0 (09/2013)
Operačný systém:windows | unix
Lokalizácia:angličtina
Licencia:Copyright © 2013 RM-TEAM
Download: bin2ptp10.zip - ZIP archív obsahujúci binárky pre win32 konzolu a Linux + zdrojové texty

Bin2Ptp je PC konzolová utilita určená pre vytváranie alebo rozširovanie PTP súborov. Je užitočná napr. pri písaní programov v assembleri na PC, kedy sa následne skompilovaná binárka priamo vloží do PTP súboru a ten sa potom otvorí v Emulátore PMD 85. Utilita tiež umožňuje importovať program v BASICu z textového súboru.

Použitie

Bin2Ptp je konzolová utilita, takže sa dá s výhodou použíť v dávkových súboroch. Požadované chovanie utility sa volí príslušnými prepínačmi. V hranatých zátvorkách sú uvedené defaultné hodnoty parametrov, pokiaľ sa daný prepínač nepoužije.

Príkazový riadok: bin2ptp [prepinace] vstupny_subor.ext


 • -o vystup.ext
  určuje názov výstupného súboru. Pokiaľ sa neuvedie, výstupný súbor bude mať názov podľa vstupného súboru a príponu "ptp".
 • -append
  spôsobí, že výsledok sa pripojí na koniec výstupného súboru. Pokiaľ nie je nastavený, existujúci výstupný súbor sa prepíše.
 • -a adresa
  určuje počiatočnú adresu v hlavičke súboru. [0]
 • -n cislo
  určuje číslo záznamu v hlavičke súboru. [0]
 • -t znak
  určuje typ záznamu v hlavičke súboru. [?]
 • -m meno
  meno súboru, max. 8 znakov [vstupny_subor]
 • -hless
  vloženie vstupného súboru ako bezhlavičkový blok
 • -b
  import programu v BASICu z textového súboru
 • -h
  zobrazí "help"
 • -v
  zobrazí verziu programu