Novinky

Z PMD 85 Infoserver


Novinky

9. júna 2024

  • Nová hra od Vlastíka Veselého Smyčky.

8. mája 2024

30. novembra 2023

18. júla 2023

  • Na dnešný špeciálny deň je tu špeciálne demo! Giftro ROMBOR#32, ktoré vzniklo pri príležitosti Romanovho životného jubilea za účasti širokej komunity, ktorá sa pohybuje okolo týchto starých počítačov. Všetko najlepšie!

3. júna 2023

  • Nová verzia PC utility CP/M Image Manager (opravené použitie prepínača -ow; EXE binárka v archíve už nie je pakovaná UPXom, pretože Windows Defender hlásil problémy so súborom).

26. mája 2023

15. januára 2023

5. decembra 2022

4. decembra 2022

21. augusta 2022

  • Do jednotlivých balíčkov hier boli pridané MRM obrazy pre ROM MEGAmodul. Zároveň bol vytvorený veľký 1 MB MRM obraz s drvivou väčšinou hier.

26. júna 2022

  • Do utility MRM Manager boli pridané ďalšie funkcie.

26. apríla 2022

  • Pred časom vznikla definícia súborového systému a MRM Booter pre ROM MEGAmodul. Pre vytváranie obrazov, ktoré sa napália do FLASH pre ROM MEGAmodul, bola vytvorená utilita MRM Manager.

16. januára 2022


Archív