DAM

Z PMD 85 Infoserver

DAM


Logo užívateľského SW pri nahrávaní DAM-0000
Logo užívateľského SW pri nahrávaní DAM-0000
Úvodná obrazovka po nahraní DAM-0000
Úvodná obrazovka po nahraní DAM-0000
Úvodná obrazovka po nahraní DAM+2
Úvodná obrazovka po nahraní DAM+2

DAM umožňuje tvorbu a ladenie programov v assembleri mikroprocesora MHB 8080. Autorom programu DAM je Karel Šuhajda4004/482 ZO Svazarmu.

Ako názov napovedá, DAM sa skladá z troch častí:

  • DEBUGGER - umožňuje ladenie a krokovanie programu rôznymi spôsobmi.
  • ASSEMBLER - umožňuje tvorbu, záznam a preklad zdrojových textov v assembleri mikroprocesora MHB 8080.
  • MONITOR - čiastočne nahradzuje služby operačného systému PMD 85, naviac obsahuje možnosť vyhľadávania v pamäti a spätný preklad obsahu pamäte (disassembling).

V roku 1986 vznikla najprv verzia DAM-0000 určená iba pre PMD 85-1. Obsahuje riadkový editor zdrojového textu.

V roku 1988/1989 potom vznikla verzia DAM+2 určená pre PMD 85-2 a ostatné modely PMD 85. Obsahuje už celoobrazovkový editor zdrojového textu a mnohé vylepšenia. Formát zdrojového textu DAM+2 je však odlišný od formátu zdrojového textu DAM-0000 a tak sú na úrovni zdrojového textu tieto verzie nezlučiteľné. Existuje ale program na konverziu zdrojového textu zo staršej verzie na novú.

Obe verzie DAMu zaberajú v pamäti 6 kB a sú relokovateľné. Je ich možné nahrať do pamäte od adresy 0000h5800h. DAM+2 existuje aj vo verzii umiestnenej do rozšírenej pamäte PMD 85-2A a PMD 85-3 od adresy 9000h, čím je celá základná pamäť voľná pre zdrojový text a výsledný kód.

DAM sa vyznačuje neobvyklou vlastnosťou možnosti prekladu priamo na pásku. Prakticky to znamená, že v pamäti nie je potrebné miesto pre výsledný kód a užitočné je to hlavne pri veľkých programoch. Program sa odladí po menších častiach, potom sa zdrojové kódy všetkých častí nahrajú do ASSEMBLERu (DAM umožňuje spájať/dohrávať zdrojové texty k existujúcemu) a urobiť preklad celého programu s priamym zápisom na pásku.

Obe verzie aj s ďalšími vývojovými programami a utilitami možno stiahnuť v balíčku programov pre vývoj softvéru.

Kompletné návody sú na stránke downloadov literatúry (manuály k niektorým programom a iná dokumentácia v PDF formáte).