PMD 85

Z PMD 85 Infoserver

Ing. Roman Kišš na dobovej fotografii s PMI 80, predchodcom PMD 85
Ing. Roman Kišš na dobovej fotografii s PMI 80, predchodcom PMD 85

Obsah

všeobecne o PMD 85

PMD 85 (Piešťanský Mikropočítač Displejový, neskôr tiež do angličtiny preložený ako "Personal Microcomputer with Display") bol 8-bitový počítač vyrábaný v 80. rokoch 20. storočia v bývalom Československu. Autorom počítača bol Ing. Roman Kišš, ktorý ako zamestnanec Tesla Piešťany vyvinul aj prototyp. Prvú verziu PMD 85-1 vyrábala Tesla Piešťany, neskôr bola výroba presunutá do podniku Tesla Bratislava, kde bol počítač inovovaný (pravdepodobne kolektívom vedeným Ing. Igorom Vavrom z MFF UK) a vznikli tak jeho ďalšie verzie PMD 85-2, PMD 85-2A a PMD 85-3.

Na kvalite prototypu a prvého modelu sa podpísali hlavne podmienky v Piešťanskej Tesle, v ktorých počítač vznikol. Podnik nebol technicky pripravený na výrobu počítačov a s chabou súčiastkovou základňou musel Roman Kišš improvizovať a poskladať počítač "na kolene", čo vyvrcholilo dokonca použitím vyradených súčiastok, ktoré neprešli podnikovou výstupnou kontrolou. Asi práve preto sa neskôr výroba presunula do Bratislavskej Tesly, ktorá bola technicky aj kapacitne viac pripravená na výrobu počítačov, ale už bez dosahu p. Kišša. Inovácie v Bratislave však mali pozitívny dopad hlavne na kvalitu softvérovej časti počítača, kedy bol celý obsah ROM s Monitorom prepísaný a vylepšený. Taktiež aplikáciou softvérového separátora dát a hodín sa podarilo vylepšiť spoľahlivosť pri nahrávaní z magnetofónu a nahradiť tak pôvodné hardvérové riešenie, ktoré bolo citlivé na fázu signálu a kvalitu nahrávky.

špecifikácie modelov

PMD 85-0 (prototyp)

Prototyp Tesla PMD 85, 1984
Prototyp Tesla PMD 85, 1984
 • Rok výroby: 1984, Tesla Piešťany
 • Procesor: MHB 8080A (2.048 MHz)
 • RAM: 48 KB
 • ROM: 4 KB
 • výstup: TV, video a RGB výstup
 • rozlíšenie: 288×256 pixelov
 • 1 zo 4 farieb na čiernom pozadí pre šesticu bodov vedľa seba
  (na TV výstupe znížený jas a blikanie)
 • vlastnosti:
  • systémový monitor
  • zabudovaný BASIC-G ROM modul
  • záznam programov na štandardný magnetofón

PMD 85-1

Tesla PMD 85-1, 1985
Tesla PMD 85-1, 1985
 • Rok výroby: 1985, Tesla Piešťany
 • Procesor: MHB 8080A (2.048 MHz)
 • RAM: 48 KB
 • ROM: 4 KB
 • výstup: TV, video a RGB výstup
 • rozlíšenie: 288×256 pixelov
 • 1 zo 4 farieb na čiernom pozadí pre šesticu bodov vedľa seba
  (na TV výstupe znížený jas a blikanie)
 • vlastnosti:
  • systémový monitor
  • rozhranie pre ROM modul
  • záznam programov na štandardný magnetofón

PMD 85-2

Tesla PMD 85-2A, 1987(vzhľad modelov PMD 85-2, PMD 85-2A a PMD 85-3 je totožný)
Tesla PMD 85-2A, 1987
(vzhľad modelov PMD 85-2, PMD 85-2A a PMD 85-3 je totožný)
 • Rok výroby: 1986, Tesla Bratislava
 • Procesor: MHB 8080A (2.048 MHz)
 • RAM: 48 KB
 • ROM: 4 KB
 • výstup: TV, video a RGB výstup
 • rozlíšenie: 288×256 pixelov
 • 1 zo 4 farieb na čiernom pozadí pre šesticu bodov vedľa seba
  (na TV výstupe znížený jas a blikanie)
 • vlastnosti:
  • systémový monitor
  • rozhranie pre ROM modul
  • záznam programov na štandardný magnetofón

PMD 85-2A

 • Rok výroby: 1987, Tesla Bratislava
 • Procesor: MHB 8080A (2.048 MHz)
 • RAM: 64 KB (možnosť AllRAM režimu)
 • ROM: 4 KB
 • výstup: TV, video a RGB výstup
 • rozlíšenie: 288×256 pixelov
 • 1 zo 4 farieb na čiernom pozadí pre šesticu bodov vedľa seba
  (na TV výstupe znížený jas a blikanie)
 • vlastnosti:
  • systémový monitor
  • rozhranie pre ROM modul
  • záznam programov na štandardný magnetofón

PMD 85-3

 • Rok výroby: 1988, Tesla Bratislava
 • Procesor: MHB 8080A (2.048 MHz)
 • RAM: 64 KB (možnosť AllRAM režimu)
 • ROM: 8 KB
 • výstup: TV, video a RGB výstup
 • rozlíšenie: 288×256 pixelov
 • 1 zo 4 farieb na čiernom pozadí pre šesticu bodov vedľa seba
 • vlastnosti:
  • systémový monitor
  • rozhranie pre ROM modul
  • záznam programov na štandardný magnetofón

PMD 85-3B

 • Model je po hardvérovej stránke identický so základným modelom 3, líši sa iba obsahom ROM. V nej sa nachádza upravený Monitor, ktorý v rutinách pre prácu s VideoRAM (tlač znaku, mazanie VRAM a scroll obrazovky) už nepoužíva SP register ako ukazateľ do VRAM. Táto úprava tak umožňuje používať prerušenie bez rizika pádu systému, ktorý sa objavoval pri pôvodnom riešení, ak prerušenie nastalo počas vykonávania rutín využívajúcich SP ako ukazateľ do VRAM.

pozri tiež...