VideoRAM

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search


Video RAM

PMD 85 má grafický výstup v rozlíšení 288 bodov na šírku a 256 bodov na výšku. Pre šesticu bodov vedľa seba je možné zvoliť 1 zo 4 farieb na čiernom pozadí, resp. zníženie jasu a blikanie.

Video RAM, VRAM alebo obrazová pamäť obsadzuje na PMD 85 poslednú 16 kB stránku pamäti RAM, teda začína na adrese 0C000h. V skutočnosti sa pre zobrazovanie využíva iba 12 kB a nesúvislá oblasť o veľkosti 4 kB je využívaná ako zápisníková oblasť systému Monitor, Basicu, či užívateľských programov.

organizácia a adresácia Video RAM

Organizácia Video RAM je čiastočne nelineárna, ale veľmi jednoduchá. Jeden mikroriadok predstavuje 48 bytov, za ktorými nasleduje 16 bytov, ktoré sa nezobrazujú (tzv. voľná pamäť "vedľa" Video RAM). Potom nasleduje ďalší mikroriadok, teda opäť 48 bytov, ktoré sa zobrazujú a 16 bytov voľných atď. Pre 256 mikroriadkov to teda znamená 256 * 48 = 12 kB grafickej informácie, resp. 256 * 16 = 4 kB voľnej pamäte vedľa VRAM.

Nultý mikroriadok začína na adrese 0C000h a končí na 0C02Fh. Byty na adresách 0C030h až 0C03Fh sa nezobrazujú. Prvý mikroriadok začína na adrese 0C040h, druhý na 0C080h atď. Posledný 255. mikroriadok začína na adrese 0FFC0h a posledný zobrazovaný byte je na adrese 0FFEFh.

    0.  0C000h, 0C001h, 0C002h, 0C003h, ... 0C02Fh
    1.  0C040h, 0C041h, 0C042h, 0C043h, ... 0C06Fh
    2.  0C080h, 0C081h, 0C082h, 0C083h, ... 0C0AFh
    3.  0C0C0h, 0C0C1h, 0C0C2h, 0C0C3h, ... 0C0EFh
        ...     ...     ...     ...     ... ...    
  254.  0FF80h, 0FF81h, 0FF82h, 0FF83h, ... 0FFAFh
  255.  0FFC0h, 0FFC1h, 0FFC2h, 0FFC3h, ... 0FFEFh

jeden byte Video RAM

Z každého bytu sa zobrazuje nižších 6 bitov (0. až 5. bit). Nastavený bit svieti, vynulovaný bit nesvieti. Bit 0 je zobrazovaný najviac vľavo, bit 5 najviac vpravo. Bity 6 a 7 predstavujú farbový atribút pre týchto 6 bodov. Každá šestica bodov vedľa seba v jednom byte má teda rovnakú farbu. Ak bod nesvieti, má farbu pozadia - čiernu. Ak bod svieti, má farbu podľa daného atribútu - jednu zo štyroch.

0 1 2 3 4 5 6 7
pixely atribúty

atribúty

Štandardným spôsobom zobrazovania atribútov cez UHF výstup (TV) je kombinácia plného a zníženého jasu a blikania. To sa týka PMD 85-1 až PMD 85-2A. PMD 85-3 nemá možnosť blikania a všetky štyri kombinácie predstavujú odtiene šedi od bielej k "tmavo sivej".

Zobrezenie cez video-výstup je (z pohľadu farebnosti) dosť diskutabilné. Hlavným dôvodom je to, že bez HW úprav sa za video-výstup vlastne považuje výstup zelenej zložky RGB, ktorá má primiešanú aj synchonizačnú zmes (inak by to ani nešlo). Aj keď sa v niektorých zdrojoch uvádza, že cez videovýstup je zobrazenie v štyroch rôznych farbách (zelená, modrozelená, žltá a biela alebo biela, zelená, červená a hnedá), tak to nie je úplná pravda. Bez HW úpravy a zodpovedajúceho zmiešania všetkých zložiek R, G, B a sychnronizácie v konkrétnom pomere je výstup v podstate monochromatický s blikaním (PMD 85-1 až PMD 85-2A) alebo s dvoma úrovňami jasu (PMD 85-3).

PMD 85-3 má na RGB výstupe signály v štandardných úrovniach 1V/75ohm a tak je PMD 85-3 pripojiteľné na zodpovedajúci monitor napr. priamo cez SCART konektor. Na výstupe sú RGB zložky zmiešané tak, že výsledkom sú farby zelená, červená, modrá a fialová. Predošlé modely majú výstup v úrovniach TTL a po úprave na úrovne 1V/75ohm by mali byť farby rovnaké ako na PMD 85-3.

7 6 TV TV - PMD 85-3 RGB
0 0 normálny jas    
0 1 znížený jas    
1 0 normálny jas s blikaním    
1 1 znížený jas s blikaním    

ColorACE

ColorAce je pomenovanie spôsobu zobrazovania resp. hardwarovej úpravy, ktorá umožňuje zobrazovať 7 rôznych farieb na čiernom pozadí:

Bližšie informácie v hlavnom článku ColorAce ...