VideoRAM

Z PMD 85 Infoserver


Video RAM

PMD 85 má grafický výstup v rozlíšení 288 bodov na šírku a 256 bodov na výšku. Pre šesticu bodov vedľa seba je možné zvoliť 1 zo 4 farieb na čiernom pozadí, resp. zníženie jasu a blikanie.

Video RAM, VRAM alebo obrazová pamäť obsadzuje na PMD 85 poslednú 16 kB stránku pamäti RAM, teda začína na adrese 0C000h. V skutočnosti sa pre zobrazovanie využíva iba 12 kB a nesúvislá oblasť o veľkosti 4 kB je využívaná ako zápisníková oblasť systému Monitor, Basicu, či užívateľských programov.

organizácia a adresácia Video RAM

Organizácia Video RAM je čiastočne nelineárna, ale veľmi jednoduchá. Jeden mikroriadok predstavuje 48 bytov, za ktorými nasleduje 16 bytov, ktoré sa nezobrazujú (tzv. voľná pamäť "vedľa" Video RAM). Potom nasleduje ďalší mikroriadok, teda opäť 48 bytov, ktoré sa zobrazujú a 16 bytov voľných atď. Pre 256 mikroriadkov to teda znamená 256 * 48 = 12 kB grafickej informácie, resp. 256 * 16 = 4 kB voľnej pamäte vedľa VRAM.

Nultý mikroriadok začína na adrese 0C000h a končí na 0C02Fh. Byty na adresách 0C030h až 0C03Fh sa nezobrazujú. Prvý mikroriadok začína na adrese 0C040h, druhý na 0C080h atď. Posledný 255. mikroriadok začína na adrese 0FFC0h a posledný zobrazovaný byte je na adrese 0FFEFh.

    0.  0C000h, 0C001h, 0C002h, 0C003h, ... 0C02Fh
    1.  0C040h, 0C041h, 0C042h, 0C043h, ... 0C06Fh
    2.  0C080h, 0C081h, 0C082h, 0C083h, ... 0C0AFh
    3.  0C0C0h, 0C0C1h, 0C0C2h, 0C0C3h, ... 0C0EFh
        ...     ...     ...     ...     ... ...    
  254.  0FF80h, 0FF81h, 0FF82h, 0FF83h, ... 0FFAFh
  255.  0FFC0h, 0FFC1h, 0FFC2h, 0FFC3h, ... 0FFEFh

jeden byte Video RAM

Z každého bytu sa zobrazuje nižších 6 bitov (0. až 5. bit). Nastavený bit svieti, vynulovaný bit nesvieti. Bit 0 je zobrazovaný najviac vľavo, bit 5 najviac vpravo. Bity 6 a 7 predstavujú farbový atribút pre týchto 6 bodov. Každá šestica bodov vedľa seba v jednom byte má teda rovnakú farbu. Ak bod nesvieti, má farbu pozadia - čiernu. Ak bod svieti, má farbu podľa daného atribútu - jednu zo štyroch.

0 1 2 3 4 5 6 7
pixely atribúty

atribúty

Na PMD 85-1/2/2A je farebné zobrazovanie atribútov cez video výstup dosť diskutabilné. Bez HW úprav sa za TV alebo kompozitný-video (CV) výstup považuje zelena zložka, ktorá má primiešanú aj synchronizačnú zmes. Výstup je v podstate monochromatický kombináciou plného a zníženého jasu a blikania. Cez RGB výstup je už možné zobrazenie v štyroch rôznych farbách - zelená, žltá, tyrkysová a biela. Je ale potrebné odpojiť blikanie a všetky zložky R, G, B a synchronizácie majú výstup v úrovniach TTL.

PMD 85-3 má TV a CV výstup riešený podobne. Nemá síce možnosť blikania, no vďaka vstavanému RGB kodéru sú všetky štyri kombinácie zobrazené ako farby - biela, zelená, červená a hnedá. Monochromaticky ale predstavujú odtiene šedi od bielej k tmavo sivej. Na RGB výstupe sú signály v štandardných úrovniach 1V/75ohm a tak je PMD 85-3 pripojiteľné na zodpovedajúci monitor napr. priamo cez SCART konektor. RGB zložky sú zmiešané tak, že výsledkom sú farby - zelená, červená, modrá a fialová.

7 6 TV, CV - PMD 85-1/2/2A TV, CV - PMD 85-3 RGB - PMD 85-1/2/2A RGB - PMD 85-3
0 0 normálny jas        
0 1 znížený jas        
1 0 normálny jas s blikaním        
1 1 znížený jas s blikaním        

Rôzne hardvérové úpravy video/RGB výstupu popísal Jozef Kardoš v tomto Blogovom článku.

ColorACE

ColorAce je pomenovanie spôsobu zobrazovania resp. hardwarovej úpravy, ktorá umožňuje zobrazovať 7 rôznych farieb na čiernom pozadí:

Bližšie informácie v hlavnom článku ColorAce ...