ColorAce

Z PMD 85 Infoserver

ColorAce


schéma zapojenia
schéma zapojenia

ColorAce je pomenovanie spôsobu zobrazovania resp. hardvérovej úpravy, ktorú má na svedomí ub880d alias Dušky. Rozširuje farebné možnosti PMD 85 a umožňuje tak zobrazovať 7 rôznych farieb na čiernom pozadí.

Pracovný názov tohto rozšírenia bol "Multicolor", ale neskôr bol PMD 85 komunitou "schválený" nový názov ColorAce™. :)

Obsah

popis

Na rozdiel od pôvodného riešenia zobrazenia PMD 85, pri tomto rozšírení atribúty nezaberajú jednu šesticu bodov, ale dve šestice bodov nad sebou. Vždy sa jedná o dvojicu párneho a nepárneho mikroriadku. Využíva sa tu trik s aditívnym zmiešavaním týchto dvoch farebných atribútov a preto v skutočnosti poskytuje iba 7 farieb, aj keď by sa dalo očakávať, že pre 2 + 2 bity atribútov by to mohlo byť až 16 rôznych farebných odtieňov. Takáto úprava by však bola harvérovo náročnejšia a preto sa pristúpilo ku tomuto jednoduchšiemu ale spoľahlivo funkčnému riešeniu.

7 6 farba 7 6 farba 7 6 farba 7 6 farba
0 0   0 1   1 0   1 1  
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0   0 1   1 0   1 1  
0 1 0 1 0 1 0 1
0 0   0 1   1 0   1 1  
1 0 1 0 1 0 1 0
0 0   0 1   1 0   1 1  
1 1 1 1 1 1 1 1

Keďže sa (pochopiteľne) niektoré farby opakujú, stačí si zvoliť iba časť z uvedených kombinácií. Napr.

7 6 farba
1 0  
1 0
0 1  
0 1
1 1  
1 1
0 0  
0 0
1 0  
0 0
0 1  
0 0
1 1  
0 0

Porovnaním oboch tabuliek zistíme, že atribúty v párnom a nepárnom mikroriadku sú navzájom zameniteľné a farba sa nezmení. Pri nastavovaní farby je potrebné iba dodržať, aby sa jednalo o párny a nepárny mikroriadok.

zapojenie s GAL

Ako je uvedené ďalej v odkazoch, Ikon neskôr navrhol zapojenie ColorAce s hradlovým poľom GAL, ktoré nahradilo všetky integrované obvody (okrem DRAM4164, samozrejme).

schéma zapojenia s GAL16V8
schéma zapojenia s GAL16V8

verzia s GAL16V8

Schému som prekreslil (snáď) do zrozumiteľnejšej podoby. 5 kolíkový DIN konektor je naviac nahradený 7 kolíkovým. Na pin 7 konektora je privedené napätie pre prepnutie monitora do RGB módu. Na pin 6 je privedený zvuk z akustického meniča. Pre samotné ColorAce to ale nie je nutné.

Na schéme je zapojenie prepojovacieho kábla DIN7<->SCART a tiež tabuľka s prípojnými bodmi na doskách PMD 85-3 a PMD 85-2A.

Schému a súbory pre napálenie GALu možno stiahnuť tu.

schéma zapojenia s GAL22V10
schéma zapojenia s GAL22V10

verzia s GAL22V10 - ColorAceEx

U pôvodného ColorAce mi začalo časom vadiť, že pri hraní starých "monochrom" hier bolo všetko hnusne zelené. Preto som začal uvažovať, ako upraviť pôvodné zapojenie s GALom a jeho rovnice tak, aby bol k dispozícii aj monochrom režim vrátane blikania. Nakoniec sa to s veľmi výdatnou pomocou Jozefa Kardoša podarilo.

ColorAceEx teda oproti pôvodnému ColorAce používa už väčší GAL22V10 a poskytuje naviac ďalšie 2 režimy:

  • Mono - ako na PMD 85-1/2/2A - plný jas, znížený jas vrátane blikania
  • Gray - ako na PMD 85-3 - 4 odtiene sivej

Oscilátor pre blikanie je vytvorený s pomocou dvoch invertorov vytvorených priamo v GALe a RC člena R16/C2. Odtiene sivej sa nastavujú hodnotami odporov R10 až R15. Diódy D1 až D3 potláčajú ovplyvňovanie režimov ColorAce a RGB z výstupov GREY1 a GREY2. Zbytok zapojenia je prakticky zhodný s pôvodným ColorAce.

Na schéme je opäť konektor DIN7 pre pripojenie RGB Monitora. A taktiež tabuľka s prípojnými bodmi na doskách PMD 85-3 a PMD 85-2A.

Schému a návrh DPS pre Eagle a súbory pre napálenie GALu možno stiahnuť tu.

editor

Pre pohodlnejšiu editáciu obrázkov v tomto farebnom režime vznikol on-line editor ColorAce picture editor. Na jeho používanie je potrebný prehliadač s podporou štandardu HTML5 (Canvas) a nových čŕt jazyka JavaScript (TypedArrays). Odporúčame preto použiť prehliadače založené na jadre WebKit (Chrome, Safari), alebo najnovšie verzie prehliadačov Firefox alebo Opera. Prehliadač Internet Exploiter nie je podporovaný.

referencie

Zoznam programov a hier, ktoré využívajú ColorAce:

odkazy

Kompletný popis a história vzniku je popísaná autorom v tomto blog-článku:

Ikonov report z realizácie a vylepšovania tohto rozšírenia, schémy, obsahy GALov, konvertor obrázkov zo ZX-Spectra a zopár ukážok:

On-line editor ColorAce obrázkov: