Úvod

Z PMD 85 Infoserver

slovo na úvod...

Vitajte na stránkach venovaných počítaču PMD 85 a kompatibilným, vyrábaným v 80. rokoch 20. storočia v bývalom Československu. Okrem popisu emulátora tu nájdete aj softvér, ktorý bol pre tento počítač vytvorený, literatúru a informácie o hardvéri, ktoré je v súvislosti s vernou emuláciou, samozrejme, nevyhnutné poznať.

Ing. Roman Kišš a RM-TEAM na stretnutí po prednáške "30 let osobních počítačů v Československu" v Prahe.
Ing. Roman Kišš a RM-TEAM na stretnutí po prednáške "30 let osobních počítačů v Československu" v Prahe.

o skupine RM-TEAM...

Skupinu tvoria dvaja bratia: Roman a Martin, ktorých celú mladosť (a samozrejme neskôr aj dospelosť) sprevádzali 8-bitové počítače PMD 85 a ZX-Spectrum. V súčasnej dobe obaja pracujú ako programátori v komerčných firmách, no týmto 8-bitovým počítačom sa (viacmenej aktívne) venujú dodnes vo svojom voľnom čase.

kontakt:

pmd85emu@gmail.com
Google+
facebook