Kategória:Blog

Z PMD 85 Infoserver

Blog

Stránky v tejto kategórií obsahujú naše osobné skúsenosti, zážitky, alebo zistenia, ktoré sa týkajú PMD 85 a kompatibilných, či rozširujúcich periférií.

Informácie v článkoch pochádzajú väčšinou z vlastných skúseností a výskumu fungovania danej oblasti, analýzou daného hardvéru. Ďalšie príspevky sú zas reporty z vývoja nových periférií, rozšírení či softvéru.

Ďalšie podobné informácie môžete nájsť v kategórii Hardvér a Detaily o PMD 85 a kompatibilných.