Blog:ForEver neXt

Z PMD 85 Infoserver


forEver neXt

Tento rok, ako každý, sa uskutočnila multiplatform 8bit party forEver neXt, ktorá sa konala od piatka 13.3.2009 do nedele 15.3.2009 v Trenčíne. RM-TEAM sa tejto akcie zúčastnil a predviedol novinky okolo PMD 85.

foto-dokumentácia