Blog:Úprava sériovej linky

Z PMD 85 Infoserver

Úprava sériovej linky

Sériová linka je na PMD 85 vyvedená ako prúdová slučka 20mA - IRPS (nesprávne označovaná ako V.24). Tento spôsob nie je v súčasnosti veľmi vhodný a preto som si na IF dosku pridal na malom univerzálnom plošáku obvod MAX232 a vyviedol tak signály v úrovniach RS-232. Vyžaduje to ale prerušiť dva spoje na pôvodnej doske interfejsov, aby sa odpojila pôvodná prúdová slučka.

Na prvom obrázku je schéma. Zapojenie je katalogové a neobsahuje žiadne záludnosti. Na druhom obrázku je červenou elipsou vyznačený prvý preškrab na hornej strane dosky IF a zároveň sú označené miesta, kam sa pripoja jednotlivé signály z MAX232. Na treťom obrázku je vyznačený druhý preškráb, ktorý je na dolnej strane dosky IF.

Schéma zapojenia
Schéma zapojenia
Jeden preškrab na hornej strane plošáku
Jeden preškrab na hornej strane plošáku
Jeden preškrab na dolnej strane plošáku
Jeden preškrab na dolnej strane plošáku

Nasledujúce obrázky ukazujú samotnú realizáciu.

Detail 1
Detail 1
Detail 2
Detail 2
Detail 3
Detail 3

Tento popis a fotografie sa týkajú úpravy na IF doske, ktorá je iba v PMD 85-3. Na predošlých modeloch, kde sa IF dosky práve v časti interfejsu magnetofónu a prúdovej slučky líšia, je to tiež realizovateľné, iba treba nájsť tie správne body, kde sa MAX232 pripojí.