Blog:8kB ROM pre PMD 85

Z PMD 85 Infoserver

8 kB ROM pre PMD 85 (1, 2, 2A)


Schéma náhrady pôvodných EPROM 2708 za jednu 8 kB EPROM 2764
Schéma náhrady pôvodných EPROM 2708 za jednu 8 kB EPROM 2764

PMD 85-1, -2 a -2A majú celkom 4 kB ROM, v ktorých je základný Monitor. ROM je v adresnom priestore CPU od 8000h do 8FFFh a zrkadlí sa od 0A000 do 0AFFFh.

Pri úvahe nahradiť pôvodnú štvoricu 1 kB EPROM 2708 za jednu, rozhodol som sa použiť jedinú 8 kB EPROM 2764, u ktorej bude možné zvoliť jumpermi (alebo prepínačom) jej umiestnenie v adresnom priestore. Je možné zvoliť 3 režimy, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľka (ROM0 sú prvé 4 kB EPROM 2764 a ROM1 sú druhé 4 kB EPROM 2764).

V režimoch 2 a 3 sa daná polovica EPROM mapuje do adresného priestoru rovnako ako v pôvodnom riešení. To umožňuje mať v počítači naraz napr. oba typy základných Monitorov a prepínať medzi nimi.

Režim 1 mapuje do adresného priestoru obe polovice EPROM pamäte. Toto riešenie bolo zvolené s výhľadom, že v druhej polovici by mohol byť napr. ovládač PMD 32-SD, prípadne ďalšie príkazy a podobne.

Režimy mapovania pamäte
JP1 ROM0 ROM1
1 8000h - 8FFFh 0A000h - 0AFFFh
2 - 8000h - 8FFFh
(zrkadlo 0A000h - 0AFFFh)
3 8000h - 8FFFh
(zrkadlo 0A000h - 0AFFFh)
-
PMD 85-2A s odstránenými starými päticami pre EPROM. Modrou farbou je zvýraznená novo osadená pätica a pinové dutinky.
PMD 85-2A s odstránenými starými päticami pre EPROM. Modrou farbou je zvýraznená novo osadená pätica a pinové dutinky.

Spôsob nahradenia pôvodných EPROM

Úpravy v PMD 85 väčšinou znamenajú dosť "drastický" zásah do plošného spoja PMD 85 a inak to nie je ani v tomto prípade. Odporúčam teda túto úpravu iba skúsenejším, ktorí budú vedieť, čo robia.

Úprava na plošnom spoji PMD 85

Pre náhradu pôvodných štyroch EPROM 2708 je v prvom rade treba odstrániť pôvodné pätice. Namiesto pätice pre EPROM najbližšie k MHB 8228 je treba osadiť novú päticu, v mieste ostatných troch EPROM sa na pôvodné piny č. 20 (signály CSx) musí osadiť "pinová dutinka", viz. fotografia vpravo.

Plošný spoj pre EPROM 2764

Plošný spoj je navrhnutý tak, že zaberá priestor, kde boli pôvodné EPROM. Ako je vidieť na nasledujúcej fotografii vpravo, na pravej strane dosky sú osadené pinové lišty, ktoré sa vo výsledku osadia do pätice na doske PMD 85. Zároveň tam sú osadené piny pre výberové signály CSx. V ľavej hornej časti je pinová lišta, na ktorú je treba priviesť adresové signály A10, A11 a A13, ktoré, pochopiteľne, k pôvodným EPROM neboli privedené. Pod touto pinovou lištou je Jumperová lišta JP1, kde sa volí režim mapovania pamäte. Tu je možné buď jedným Jumperom napevno nastaviť zvolený režim, alebo je možné vyviesť si tieto signály na vhodný prepínač a mať tak možnosť meniť mapovanie EPROM (pri vypnutom počítači; za behu to asi ani nemá praktický význam).

Horná strana plošného spoja pre 8 kB EPROM 2764
Horná strana plošného spoja pre 8 kB EPROM 2764
Dolná strana plošného spoja pre 8 kB EPROM 2764
Dolná strana plošného spoja pre 8 kB EPROM 2764
Osadený plošný spoj pre 8 kB EPROM 2764
Osadený plošný spoj pre 8 kB EPROM 2764

Osadenie do dosky PMD 85

Doska s 8 kB EPROM sa zasúva do pripravenej pätice na doske PMD 85. Zároveň treba dať pozor, aby sa správne spojili 3 piny/dutinky výberových signálov. Doska je teda súčiastkami nadol a stranou spojov nahor, ako je vidieť dole na ľavej fotografii. Adresové signály A10, A11 a A13 je treba priviesť drôtikmi k doske. Ich umiestnenie na doske PMD 85-2A je vidieť dole na fotografii vpravo. A10 je na pine 1 MH3205 a A11 a A13 sú prekovy na doske.

Doska 8 kB EPROM osadená v PMD 85-2A.
Doska 8 kB EPROM osadená v PMD 85-2A.
Adresové signály A10, A11 a A13 na doske PMD 85-2A.
Adresové signály A10, A11 a A13 na doske PMD 85-2A.

Na stiahnutie

  • pmd85-8kB.zip - Schéma a podklady pre výrobu DPS (Táto verzia sa líši od tej z 4/2016 na fotografii, avšak ide iba o optimalizáciu niektorých spojov na plošnom spoji. Samotné zapojenie sa nezmenilo.)