Blog:Rom Reader

Z PMD 85 Infoserver

RR - Rom Reader

Často sa stáva, že sa nedarí prečítať staré 1kB/2kB (E)PROM v moderných programátoroch a ak nie je k dispozícii napr. PMD 40, tak je problém obsah týchto (E)PROM získať, aj keď sú v poriadku a v ROM Module normálne fungujú.

Vznikla teda konzolová utilita Rom Reader (RR.COM) pre Mikros určená na prečítanie alebo aj prezeranie obsahu ROM umiestnených v ROM Module. Utilita je napísaná v jazyku C a kompilovaná pomocou BDSC kompilátora.

Použitie

Požadované chovanie utility RR sa volí príslušnými prepínačmi.

Príkazový riadok: RR [prepínače]

 • -B DEC
  číslo počiatočného bloku v ROM Module (0-31)
 • -C DEC
  počet čítaných blokov (1-32)
 • -S DEC
  ukladanie do separátnych súborov, každý o veľkosti DEC blokov
 • -A HEX
  počiatočná adresa v ROM Module (0000-7FFF)
 • -L HEX
  čítaná dĺžka (0001-8000)
 • -F FN
  meno výstupného súboru
 • -D
  iba Dump obsahu na obrazovku


 • Blok má veľkosť 1 kB.
 • DEC je desiatkové číslo.
 • HEX je hexadecimálne číslo.
 • Prepínače -BCS nemožno kombinovať s -AL.
 • Iba jeden z prepínačov -F a -D možno použiť.
 • Ak je použitý prepínač -S, do zadaného mena súboru FN sa pridáva číslovanie.

Na stiahnutie

rr10.zip - ZIP archív obsahujúci výslednú binárku RR.COM a zdrojový text RR.C.