PMD 40

Z PMD 85 Infoserver

Spustený SW PMD 40
Spustený SW PMD 40
Spustený SW PMD 40 - disková verzia
Spustený SW PMD 40 - disková verzia

PMD 40

PMD 40 je programátor pamätí EPROM 1kB a 2kB. Je realizovaný ako zásuvný modul, ktorý sa pripája k PMD 85 namiesto ROM Modulu. Súčasťou PMD 40 je EPROM 2kB s ovládacím softvérom. Ovládací softvér umožňuje:

  • kontrolu, či je EPROM čistá (vymazaná)
  • čítanie obsahu EPROM
  • porovnávanie obsahu EPROM s obsahom v RAM
  • programovanie EPROM
  • zobrazenie rozdielnych buniek po porovnaní alebo programovaní

Naskenovaný návod na použitie a fotky plošného spoja sú v tomto archíve.

Ovládací SW pre PMD 32

Ovládací softvér bol upravený pre použitie programátora PMD 40 s PMD 85-3 pod Mikrosom (CP/M 2.2) prostredníctvom RUNNERa. Pôvodný ovládač PMD 40 bol rozšírený o možnosť uložiť alebo načítať súbor na/z disk(u).

Obraz P32 disku je v tomto archíve.


Programátor PMD 40


PRG-85 - predchodca PMD 40

PRG-85 bol predchodcom PMD 40. Bol vyvynutý Romanom Kiššom a vyrábaný ešte v Tesla Piešťany. Od PMD 40 sa značne líšil:

  • pripájal sa na konektory K2, K3 a K4 interfejsovej dosky
  • voľba typu EPROM 1kB/2kB sa robila prepínačom
  • ovládací softvér bol v dvoch 1kB EPROM a musel sa umiestniť do ROM Modulu buď od jeho začiatku (spúšťal sa z Monitora príkazom JOB) alebo za BASICom (spúšťal sa z BASICu príkazom ROM)
  • oproti PMD 40 umožňoval ovládací softvér pripraviť a uložiť do EPROM program v BASICu, ktorý sa potom spúšťal z ROM Modulu (príkladom môže byť grafické demo, ktoré sa objavovalo v prvých verziách PMD 85; PROM mala označenie 'O')

Naskenovaný návod na použitie a neoficiálna schéma je v tomto archíve.