PMD 32

Z PMD 85 Infoserver


PMD 32

Tesla PMD 32 bez krytu(Photo © Zdeněk Houška)
Tesla PMD 32 bez krytu
(Photo © Zdeněk Houška)

PMD 32 je disketová jednotka s dvoma 5,25" mechanikami. Je riadená mikroprocesorom MHB 8080A a vlastným riadiacim programom o rozsahu asi 2 kB. Pamäť RAM o veľkosti 1kB slúži ako operačná pamäť mikroprocesora a vyrovnávacia pamäť pre prenos dát medzi PMD 32 a PMD 85. Časť pamäti RAM o veľkosti asi 256 bytov je voľná pre užívateľa. Základné diskové služby sú vykonávané obvodom FDC 8272 v súčinnosti s obvodom DMA 8257.

PMD 32 komunikuje s nadradeným počítačom PMD 85 prostredníctvom paralelného obojsmerného kanála reprezentovaného obvodom PIO 8255. Komunikácia medzi PMD 85 a PMD 32 je v režime "MASTER - SLAVE", teda PMD 85 posiela povely a PMD 32 na ne príslušne odpovedá. Zahájenie komunikácie je reprezentované výmenou tzv. prezentačných bytov. PMD 32 po zapnutí opakovane odosiela prezentačný byte a čaká na prezentačný byte od PMD 85. Po prijatí prezentačného bytu od PMD 85 očakáva povel, ktorý má vykonať.

PMD 32 môže pracovať v dvoch módoch:

 • SLOW - pri zápise každého logického sektoru sa prevedie okamžite zápis na disk (je aktívny po zapnutí alebo resete disketovej jednotky).
 • FAST - pri zápise logického sektoru sa tento uloží do vyrovnávacej pamäte fyzického sektoru a ten sa uloží na disk až v prípade, že ďalší zapisovaný logický sektor patrí do iného fyzického sektoru.

PMD 32 má implementovanú jednoduchú logiku oneskoreného zastavovania mechaník, ak sa s nimi už nepracuje. Zároveň sa pri zastavovaní príslušnej mechaniky uloží prípadný modifikovaný fyzický sektor. Táto logika umožňuje nechať pri opakovanom prístupe na disk roztočenú mechaniku a tým zrýchliť čítanie a zápis na disk.

PMD 32 poskytuje tieto povely:

 • U - zápis do pamäti PMD 32
 • C - čítanie z pamäti PMD 32
 • J - vykonanie podprogramu v pamäti PMD 32
 • * - prepnutie PMD 32 do FAST režimu
 • @ - prepnutie PMD 32 do SLOW režimu
 • B - vyžiadanie BOOT sektora
 • Q - prečítanie logického sektora
 • R - prečítanie logického sektora
 • S - zápis fyzického sektora
 • T - zápis logického sektora
 • W - zápis logického sektora
 • I - výber mechaniky a presun hlavy na stopu 0
 • F - zformátovanie stopy

Download

PMD 32-SD

PMD 32-SD je zariadenie, ktoré nahradzuje disketovú jednotku PMD 32, s tým rozdielom, že namiesto 5,25" diskiet sa používajú obrazy týchto diskiet (súbory typu P32) uložené na SD karte.

Viac informácií nájdete na blog-stránke Postavte si PMD 32-SD.