Blog:4kB ROM pre PMD 85

Z PMD 85 Infoserver

4 kB ROM pre PMD 85 (1, 2, 2A)


Schéma náhrady pôvodných EPROM 2708 za jednu 4 kB EPROM 2732
Schéma náhrady pôvodných EPROM 2708 za jednu 4 kB EPROM 2732

PMD 85-1, -2 a -2A majú celkom 4 kB ROM, v ktorých je základný Monitor. ROM je v adresnom priestore CPU od 8000h do 8FFFh a zrkadlí sa od 0A000 do 0AFFFh.

Na podnet Libora Lasotu som navrhol aj zapojenie pre náhradu štvorice 1 kB EPROM za jedinú 4 kB EPROM M2732A, prípadne PROM Am27S43. Zapojenie je podobné verzii pre 8 KB EPROM, ale nevyžaduje dodatočné dotiahnutie adresových signálov A10, A11 a A13. A13 nie je pre 4 kB EPROM potrebný a A10 a A11 sú dekódované pomocou 74148, ktorý zároveň vytvára signál /CS pre EPROM.

Zapojenie umožňuje použiť buď klasickú EPROM 2732 alebo PROM Am27S43. Voľba sa určuje jumpermi JP1 a JP2.

Voľba typu EPROM
IC1 JP1 JP2
M2732A 1-2, 3-4 2-3
Am27S43 1-3, 2-4 1-2

Spôsob nahradenia pôvodných EPROM

Úpravy v PMD 85 väčšinou znamenajú dosť "drastický" zásah do plošného spoja PMD 85 a inak to nie je ani v tomto prípade. Odporúčam teda túto úpravu iba skúsenejším, ktorí budú vedieť, čo robia.

Pre náhradu pôvodných štyroch EPROM 2708 je v prvom rade treba na plošnom odstrániť pôvodné pätice.

Plošný spoj je navrhnutý tak, že zaberá priestor, kde boli pôvodné EPROM. Pinové lišty na pozícii IC3 a 3 piny pre signály CSx. sa osadzujú zo spodnej strany spojov! Ostatné súčiastky sa osadzujú normálne z vrchnej strany.

Doska so 4 kB EPROM sa následne osadí do dosky PMD 85 tak, aby dosadla do miesta pôvodnej najpravejšej EPROM a do troch otvorov pre signály CSx. (pôvodné piny 20 ostatných troch EPROM).

Na stiahnutie