Ptp2Wav

Z PMD 85 Infoserver

Ptp2Wav


Ptp2Wav
Autor:Roman Bórik
Verzia:v1.1 (05/2023)
Operačný systém:windows | unix
Lokalizácia:angličtina
Licencia:Copyright © 2023 RM-TEAM
Download: ptp2wav11.zip - ZIP archív obsahujúci binárky pre win32 konzolu a Linux + zdrojové texty

Ptp2Wav je PC konzolová utilita určená pre exportovanie súborov/blokov z PTP pások (aj v starom formáte) do zvukového súboru WAV. To môže byť užitočné, ak PTP Manager nemôžno použiť. Export je možný v 3 rôznych kvalitách, dvojnásobnou rýchlosťou, s opačnou fázou a aj v protokole počítača Maťo.

Použitie

Požadované chovanie utility sa volí príslušnými prepínačmi. V hranatých zátvorkách sú uvedené defaultné hodnoty parametrov, pokiaľ sa daný prepínač nepoužije.

Príkazový riadok: ptp2wav [prepinace] vstupny_subor.ext


 • -o vystup.ext
  určuje názov výstupného súboru. Pokiaľ sa neuvedie, výstupný súbor bude mať názov podľa vstupného súboru a príponu "wav".
 • -list
  vypíše zoznam blokov/súborov na páske
 • -blk BLK_LIST
  určenie zoznamu exportovaných blokov, napr. 3,5,8-11,1. Pre zistenie čísel blokov použite prepínač -list. [všetky]
 • -mato
  export s protokolom počítača Maťo
 • -dbl
  dvojitá rýchlosť prehrávania (iba PMD 85)
 • -rph
  generuje signál s opačnou fázou
 • -sr SR
  určuje vzorkovaciu frekvenciu generovaného WAVu; SR=L/M/H (Low/Middle/High). [M]
 • -amp NUM
  amplituda ("hlasitosť") signálu NUM=<1, 127>. [90]
 • -gap NUM
  medzera pred ďalším hlavičkovým blokom v sekundách. [4]
 • -h
  zobrazí "help"
 • -v
  zobrazí verziu programu
 • -vb
  verbose - utilita bude "ukecanejšia"