PTP

Z PMD 85 Infoserver


PTP - formát súboru PMD 85 Emulátora

PTP súbor reprezentuje obsah magnetofónovej pásky pre PMD 85 a kompatibilné a bol inšpirovaný súborom TAP známeho zo ZX-Spectra. Tento typ súboru vznikol, aby ho bolo možné v PMD 85 Emulátore používať ako formu virtuálnej pásky so všetkými potrebnými blokmi, alebo dohrávacími časťami.

Štruktúra súboru je jednoduchá a pozostáva zo sekvencie blokov, ktoré sú uvodené svojou dĺžkou. Blokom môže byť hlavička súboru, telo súboru alebo bezhlavičkový súbor.

dĺžka bloku
(2 byty)
dáta bloku dĺžka bloku
(2 byty)
dáta bloku dĺžka bloku
(2 byty)
dáta bloku dĺžka bloku
(2 byty)
dáta bloku ...

hlavička súboru

Hlavička súboru má dĺžku 63 bytov a tento formát (identický s originálom):

offset dĺžka význam
0 16 16 krát 0FFh
16 16 16 krát 00h
32 16 16 krát 55h
48 (0) 1 číslo súboru 0 až 99 (zvyčajne 0)
49 (1) 1 typ súboru:
 • ? - súbor monitora (MGSV/MGLD)
 • > - program BASIC (SAVE/LOAD)
 • D - dátový súbor BASIC (DSAVE/DLOAD)
 • P - program PASCAL
 • : - pokračovanie zdrojového textu PASCALu
 • % - zdrojový kód assembleru DAM-0000
 • A - zdrojový kód assembleru DAM+2
 • M - súbor s hudbou z programu MUSICA
 • T - textový "dokument" z programu KASWORD a TEXTED
 • X - komprimovaný textový dokument z programu KASWORD
 • C - komprimovaný obrázok z grafického editora GRED
 • S - obrázok "po štvorčekoch" z grafického editora GRED
 • W - výrez okna z grafického editora GRED
 • G - dáta animovaného sprajtu z programu GREP
 • E - súbor databázy z programu EVIDENCE
 • ďalšie typy súborov závisia od konkrétneho programu
 • L - súbor dát levelu z hry Lemmings
 • K - súbor uloženého stavu hry Bratrstvo kočičí pracky
50 (2) 2 začiatočná adresa (BASIC program tu má 2401h)
52 (4) 2 dĺžka - 1
54 (6) 8 meno programu (ak je kratšie, musí byť doplnené medzerami)
62 (14) 1 CRC: súčet (modulo 256) bytov od offsetu 48 (0) do 61 (13)

telo súboru

Za hlavičkou súboru musí (alebo by malo) ako ďalší blok nasledovať telo súboru o zodpovedajúcej dĺžke, čo je hodnota z hlavičky na offsete [53:52] ([5:4]) plus 2 (1 "chýbajúci" byte a 1 CRC). CRC tela súboru je spočítané rovnakým spôsobom ako u hlavičky.

bezhlavičkový súbor

Bezhlavičkový súbor nemá žiadne pravidlá, pretože je to čistý blok dát, o ktorom vie iba daný program, ku ktorému patrí.