ROM MEGAmodul

Z PMD 85 Infoserver

ROM MEGAmodul

ROM MEGAmodul alebo MEGA ROM Modul je ROM Modul, ktorý poskytuje možnosť mať oveľa väčšiu dostupnú "externú" ROM pamäť, teoreticky až do veľkosti 8 MB, ktorá je z dôvodu kompatibility stránkovaná po 32 kB. Adresovanie a čítanie z pamäte v ROM Module je teda rovnaké, ale ROM MEGAmodul obsahuje naviac stránkovací register, ktorým sa vyberá aktuálna 32 kB stránka.

Zapojenie ROM MEGAmodulu

Bloková schéma ROM Modulu

Pôvodný návrh ROM MEGAmodulu vytvoril Jiří Koutný (Nostalcomp) a zverejnil na svojich stránkach. Pôvodný článok aktuálne neexistuje, ale jeho kópia je dostupná vo Web archíve. Neskôr v spolupráci v Petrom Všianským (EC1045.01) navrhli aj plošný spoj.

Nostalcompova verzia umožňuje osadiť 2x 512 kB EPROM/FLASH a teda obsahuje 5 bitový register stránkovania - 32 stránok po 32 kB = 1 MB. Ako register stránkovania je požitá dvojica binárnych vratných čítačov 74193 a zapojenie zároveň obsahuje dve tlačidlá pre ručnú zmenu aktuálnej stránky, čo je signalizované jednou sedem segmentovou číslicovkou (hexadecimálne znaky 0-9A-F pre 16 stránok a bodka označuje druhých 16 stránok v druhom obvode EPROM). Stránkovanie, teda zápis do registra stránkovania, je ale možné ovládať aj programovo zápisom na port 6Fh. Register stránky je nulovaný signálom RESET.

Bloková schéma ukazuje, že vo všeobecnosti je nutný iba register stránkovania a obvody pre výber "stránky" v rámci osadených ROM obvodov. Ručné ovládanie a vizuálna signalizácia vybranej stránky nie sú nevyhnutne nutné, programové ovládanie s vhodným "ovládačom" je postačujúce. Ak sa použije 8 bitový register, celková kapacita môže byť teda až 256 x 32 kB = 8 MB. Táto kapacita je ale na pomery PMD 85 asi zbytočná a tých 2x 512 kB bude aj do budúcna postačujúcich. Nič ale, samozrejme, nebráni navrhnúť zapojenie aj s maximálnou veľkosťou, do pôvodného krytu by sa to asi vošlo.

Čítanie z ROM MEGAmodulu

Vďaka spätnej kompatibilite je spôsob čítania dát identický ako pri štandardnom ROM Module. Je teda možné použiť štandardnú rutinu TRANSFER i príkaz JOB v Monitore a aj príkaz ROM x v BASICu. Výber 32 kB stránky sa potom robí na už spomenutom porte 6Fh. V BASICu sa stránka vyberie príkazom OUT 111,NN. Na Nostalcompovom riešení je možné stránku zvoliť, samozrejme, ručne.

    ; PMD 85-1          ; ostatné
   mvi  a,NN         mvi  a,NN
   out  6Fh         out  6Fh       ; výber 32 kB stránky NN
   call  TRANSFER       call  TRANSFER
   dw   rom_adr       dw   rom_adr
   dw   počet+0FFh      dw   počet-1
   dw   ram_adr       dw   ram_adr

Príprava obsahu EPROM

Obsah EPROM je možné pripraviť bežným spôsobom s pospájaním jednotlivých blokov bežných EPROM ROM Modulov, ktoré sa budú "ručne" načítavať podľa znalosti ich umiestnenia v EPROM a príslušnej 32 kB stránke. Inou možnosťou je vytvorenie obsahu - MRM obrazu - pomocou MRM Managera a využitie MEGA ROM Modul Bootera, ktorý umožňuje pohodlné spúšťanie programov a hier efektívne umiestnených v MRM obraze.