MakePsn

Z PMD 85 Infoserver

MakePsn


MakePsn
Autor:Roman Bórik
Verzia:v1.1 (11/2016)
Operačný systém:windows | unix
Lokalizácia:angličtina
Licencia:Copyright © 2016 RM-TEAM
Download: makepsn11.zip - ZIP archív obsahujúci binárku pre win32 konzolu + zdrojové texty s Makefile pre Linux

MakePsn je PC konzolová utilita určená pre vytvorenie PSN snapshotu z binárnych súborov s možnosťou vychádzať zo zdrojového PSN, voľbou hodnôt registrov i voľbou pripojených zariadení.

Utilita môže byť užitočná v prípade vývoja programu pre PMD 85 na PC. Dávkový súbor skompiluje program, z výsledných bináriek vytvorí PSN snapshot a spustí PSN v emulátore PMD 85. Je to veľmi pohodlné a zrýchľuje to samotné testovanie.

Použitie

Požadované chovanie utility sa volí príslušnými prepínačmi. V hranatých zátvorkách sú uvedené defaultné hodnoty parametrov, pokiaľ sa daný prepínač nepoužije. Väčšina prepínačov je nepovinných. Povinný je iba prepínač -o a niektorý z prepínačov, ktoré pripravujú obsah pamäti: -psn, -mem, -pg a -hex. Tie môžu byť aj navzájom skombinované a okrem -psn aj viackrát.

Príkazový riadok: makepsn [prepinace]

 • -o outfile.psn
  určuje názov výstupného súboru.
 • -pack
  snapshot bude uložený pakovane
 • -cm CM
  model počítača [V2A]; CM=V1/V2/V2A/V3/MATO/ALFA/ALFA2/C2717
 • -psn filename.psn
  zdrojový PSN snapshot (šablona)
 • -rom filename.ext
  súbor ROM
 • -mem ADR filename.ext
  nahratie obsahu súboru od danej adresy
 • -pg PG filename.ext
  nahratie obsahu súboru do danej stránky pamäti; PG=<0,15>
 • -hex ADR hexdata
  zápis priamych dát do pamäti od danej adresy
 • -reg RG value
  nastavenie hodnoty registra; RG=AF/BC/DE/HL/PC/SP
 • -allram
  nastavenie AllRAM
 • -ei
  povolenie globálneho prerušenia
 • -vpi intVCPU
  pripojenie obvodu prerušenia od VideoCPU a voľba stavu prerušenia; intVCPU=0/1 zakázané/povolené
 • -mm MM
  hodnota registra portu mapovania rozšírenej pamäti 256kB
 • -mif85 intCT0
  pripojenie MIF 85 a voľba povolenia prerušenia od CT0; intCT0=0/1 zakázané/povolené
 • -mus
  pripojenie interfejsu Musica
 • -vb
  verbose - utilita bude "ukecanejšia"
 • -h
  zobrazí "help"