Blog:Prerušenie od Video procesora

Z PMD 85 Infoserver

Prerušenie od Video procesora


Video procesor v PMD 85 zabezpečuje pravidelné čítanie údajov z Video RAM a ich zobrazovanie na obrazovke. Túto pravidelnosť možno využiť na synchronizáciu zápisu do Video RAM a zobrazovania obsahu Video RAM a tak použitím vhodného spôsobu zabrániť "blikaniu" zobrazovaných údajov na obrazovke.

Zobrazenie jedného mikroriadku trvá 64μs (48μs 48 šestíc bodov + 16μs synchronizácia riadku a zatemnenie pri prechode lúča na ďalší mikroriadok). Pre 256 mikroriadkov je to zaokrúhlene 16ms. Po zobrazení všetkých mikroriadkov prichádza impulz o dĺžke 4ms pre synchronizáciu obrazu a zatemnenie pri návrate lúča na začiatok obrazu. Zobrazenie jedného snímku trvá celkovo 20ms.

Prerušenie od Video procesora teda prichádza každých 20ms, vždy po zobrazení všetkých mikroriadkov, teda v okamihu zatemnenia obrazu. Po príchode prerušenia sa o 4ms začne opäť vykresľovať obraz.

ovládací port

Port 6Ch pre aktiváciu (povolenie) prerušenia od Video procesora je zdieľaný s voľbou módu farebného zobrazenia VGA konvertora. Z portu je možné zapísanú hodnotu aj prečítať. Po Resete je prerušenie od VideoCPU zakázané (VPI=0) a mód farebného zobrazovania je nastavený na číslo 7 (CM<x>=1).

7 6 5 4 3 2 1 0
VPI SVICM CM2 CM1 CM0
 • bit SVICM - set video interrupt or color mode - tento bit určuje, čo sa bude nastavovať:
  • 0 = farebný mód (bity CM<x>)
  • 1 = povolenie/zakázanie prerušenia od VideoCPU (bit VPI)
 • bit VPI - video processor interrupt - 0/1=zakázanie/povolenie prerušenia od VideoCPU
 • bity CM<x> - číslo módu farebného zobrazenia VGA konvertora

Pri čítaní z portu nemá bit SVICM význam a jeho hodnota je 0.

príklad použitia

    MVI   A,0C0h      ; povolenie prerušenia od VideoCPU
    OUT   6Ch

    MVI   A,40h      ; zakázanie prerušenia od VideoCPU
    OUT   6Ch

hardvérové riešenie

Prerušenie od video procesora je realizované spolu s ďalšími rozšireniami v hradlovom poli Xilinx CPLD XC9536.

Schému a detailneší popis zapojenia doplníme neskôr.