CheckSum

Z PMD 85 Infoserver

CheckSum


CheckSum
Autor:Roman Bórik
Verzia:v1.4 (05/2014)
Operačný systém:windows | unix
Lokalizácia:angličtina
Licencia:Copyright © 2014 RM-TEAM
Download: checksum14.zip - ZIP archív obsahujúci binárky pre win32 konzolu a Linux + zdrojové texty

CheckSum je PC konzolová utilita určená pre výpočet a zápis kontrolného súčtu do binárneho súboru. Kontrolný súčet je vždy 8 bitový (Byte) a môže byť typu ADD alebo XOR.

Použitie

CheckSum je konzolová utilita, takže sa dá, ako bolo spomenuté, s výhodou použíť v dávkových súboroch. Požadované chovanie utility sa volí príslušnými prepínačmi. V hranatých zátvorkách sú uvedené defaultné hodnoty parametrov, pokiaľ sa daný prepínač nepoužije.

Príkazový riadok: checksum [prepinace] file.ext

 • -add
  výpočet kontrolného súčtu typu ADD.
 • -xor
  výpočet kontrolného súčtu typu XOR.
 • -i val
  počiatočná hodnota kontrolného súčtu. [0]
 • -s offset
  určuje offset od začiatku súboru odkiaľ sa začne výpočet kontrolného súčtu. [0]
 • -l length
  určuje dĺžku bloku pre výpočet kontrolného súčtu. [LOF - start_offset]
 • -c offset
  určuje offset od začiatku súboru kam sa zapíše vypočítaný kontrolný súčet. [LOF - 1]
 • -ca
  vypočítaný kontrolný súčet sa pridá na koniec súboru.
 • -sl symb_list
  zoznam názvov symbolov, ktoré budú použité pre výpočet a zápis kontrolných súčtov. Zoznam je v tvare:
  start_off,length,crc_off{;start_off,length,crc_off}.
 • -sf symbfile.ext
  názov textového súboru obsahujúceho zoznam symbolov vo forme:
  #define symbol value
  ako v jazyku C. Symboly a ich hodnoty v tomto súbore budú použité prepínačom -sl.

Prepínače -sl a -sf sú použiteľné v súčinnosti s Macro Assemblerom AS, u ktorého je možné vyexportovať symboly označené kľúčovým slovom shared do C-Header hlavičkového súboru pomocou prepínača -c.