Highway Encounter

Z PMD 85 Infoserver

Highway Encounter

Highway Encounter
Obrázok:Highenc_1.png
úvodný obrázok pri nahrávaní
Autor:Roman Bórik
Martin Bórik (úvodný obrázok)
Vývojár:RM-TEAM
Verzia:HIGHENC, 2016
(PMD 85-2A, PMD 85-3, Consul 2717)
Lokalizácia:angličtina
Žáner:akčná
Download: pmd85emu_games_rm-team.zip
archív obsahuje verziu vo formáte súboru pásky PTP, ako aj image bootovateľnej diskety P32 pre MIKROS PMD 85 a diskety DZ8 pre CP/M Consul 2717.
Hra je na disku DZ8 ako spustiteľný súbor
HIGHENC.COM a spúšťa sa priamo z CP/M zadaním príkazu HIGHENC..

informácie

Cieľom hry je dostať vysokoúčinnú laserovú zbraň Lasertron po dlhej diaľnici, rozdelenej na 30 zón, do zóny 0, kde sa nachádza nepriateľská kozmická loď. Na dopravenie Lasertronu do zóny 0 slúži pätica robotov Vortonov, z ktorých ovládate vždy iba jedného a zostávajúci Auto-Vortoni automaticky pred sebou tlačia Lasertron, ak tomu nebráni nejaká prekážka. Ak sa hlavný Vorton poškodí, aktivuje sa jeden zo zostávajúcich Auto-Vortonov.

Vašou úlohou je teda bezpečne dopraviť Lasertron na koniec diaľnice a to tak, že odstránite všetky prekážky, ktoré by mu mohli v ceste brániť. Môžu to byť rôzne barely, bloky, ale i iné pohyblivé predmety. Vašu úlohu Vám sťažujú aj rôzni nepriatelia, na ktorých si musíte dávať pozor, aby ste sa navzájom nezrazili. Vorton môže strieľať do ôsmych smerov a tým zneškodňovať nepriateľov alebo posúvať barely a bloky, aby sa uvoľnila cesta pre Lasertron. Na celú svoju úlohu máte obmedzený čas.

o vzniku...

Hra vznikla portovaním rovnomennej hry pre ZX Spectrum, ktorú vytvoril v roku 1985 Costa Panayi z Vortex Software.

Rovnako, ako pri hre Spindizzy, bolo rozhodnutie, portovať hru Highway Encounter zo ZX Spectra na PMD 85, veľmi ambiciózne. Aj táto hra je kvôli svojej rozsiahlosti, množstvu grafiky a potrebe veľkých buffrov určená iba pre PMD 85-2A, PMD 85-3 a Consul 2717, ktoré majú 64kB RAM a tak možnosť mať v oblasti 8000h až 0BFFFh nastránkovanú RAM.

Postup portovania bol veľmi podobný ako pri Spindizzy a začal sa už na jar v roku 2014. Koncom leta už bolo hotové animované Menu, Info obrazovka a zobrazenie Dema, teda všetkých zón, avšak bez pohyblivých spritov. Následne sa práca na hre zastavila, pretože nastal problém s prepočtom súradníc spritov (mapovanie do adresného priestoru vnútornej obrazovky) podľa aktuálnej zóny, v ktorej sa sprite nachádza. Na ZX Spectre je tento výpočet veľmi dômyselný a priamočiary, pretože vychádza zo šírky 32 stĺpcov a 8 bodov na stĺpec, čo sú ideálne čísla pre výpočty (násobenie i delenie) v assembleri. Na PMD 85 je to však, pri zachovaní pôvodnej veľkosti hracej plochy, šírka 43 stĺpcov a 6 bodov na stĺpec a toto výpočty komplikuje. Naviac, 32*8 je 256, ale 43*6 je 258, čo sú 2 body, ktoré vnášajú do výpočtu ďalšie odchýlky. Nasledujúce mesiace to pokračovalo iba sporadickými pokusmi nájsť riešenie tohoto problému. Ten sa podarilo vyriešiť počas Vianoc 2015 a to bol podnet, opäť pokračovať.

Od začiatku boli obavy, že PMD 85 nebude stíhať obslúžiť toľko spritov, hra bude pomalá a utrpí tým hrateľnosť. Napriek tomu sa na hre pokračovalo... Keď sa vyriešil problém s výpočtami a doplnil sa ďalší kód pre obsluhu spritov, obavy sa potvrdili. Hra je oproti ZX Spectru skutočne o mnoho lenivejšia, dohrať sa ale dá.

K pomalosti hry prispeli známe skutočnosti. Rýchlosť procesora a inštrukčná sada i8080, už spomínané prepočty, o 1/3 viac dát grafiky, kvôli 6-bodovým bytom, ale aj to, že sa sprity v pamäti nachádzajú iba v základnom postavení a rotácie spritov o 2 body vľavo alebo vpravo sa dejú za behu. Toto rotovanie samozrejme trvá "neskutočnú" dobu.

Pre aspoň čiastočné zrýchlenie hry sa pri spustení testuje, či má počítač pamäťové rozšírenie 256kB RAM a ak áno, tak sa do rozšírenej pamäti pripravia narotované sprity a predpočítané tabuľky. Hra tak beží o niečo rýchlejšie, no i tak sa nemôže rýchlosti pôvodnej verzie na ZX Spectre ani zďaleka priblížiť.

pomôcky

zdrojové kódy

Komentované zdrojové kódy pre prekladač AS, taktiež všetky dátové súbory spolu s dávkovými skriptami, si môžte stiahnuť v balíčku pmd85emu_game-highway-encounter-src.zip.

screenshoty

úvodné menu
úvodné menu
INFO obrazovka
INFO obrazovka
začiatok hry
začiatok hry
ďalší priebeh hry
ďalší priebeh hry