Didaktik Alfa

Z PMD 85 Infoserver


Didaktik Alfa

Didaktik Alfa, 1986(Zdroj: HCM)
Didaktik Alfa, 1986
(Zdroj: HCM)

Ing. Ľudovít Barát a Mgr. Martin Peťovský predstavujú Didaktik Alfa(Zdroj: HCM)
Ing. Ľudovít Barát a Mgr. Martin Peťovský predstavujú Didaktik Alfa
(Zdroj: HCM)

Počítač Didaktik Alfa bol vyrobený v roku 1986 v bývalom Československu, vo výrobnom družstve Didaktik Skalica ako vylepšený klon, ktorý mal na školách nahradiť počítač PMD 85-1. Koncepciu počítača má opäť na svedomí Ing. Roman Kišš, ktorého družstvo Didaktik Skalica oslovilo, aby im pomohol vytvoriť počítač ako didaktickú pomôcku do škôl, no zároveň "komerčne nekonkurovať" PMD 85. Roman Kišš, ešte ako zamestnanec Tesla Piešťany takto v "utajení" po víkendoch začal koncipovať počítač Didaktik Alfa a zaúčať Ing. Ľudovíta Baráta, ktorým bol potom počítač konštrukčne a dizajnovo vylepšený, neskôr za pomoci Mgr. Martina Peťovského. Napriek niektorým zmenám v ROM a inému adresovaniu portov bol viacmenej kompatibilný s PMD 85. Jeho výhodou bola hlavne kvalitnejšia klávesnica a celková robustnosť. Drobnou nevýhodou bolo, že nemal televizny výstup a pripájal sa tak iba k monitoru, ktorý sa k tomuto počítaču dodával. Konštrukcia počítača a jeho predĺžená a spevnená zadná časť ho pod tento monitor predurčovala a zaujímavosťou bolo aj to, že monitor zároveň slúžil ako napájací zdroj počítača.

špecifikácia

 • Rok výroby: 1986, Didaktik Skalica
 • Procesor: MHB 8080A (2.048 MHz)
 • RAM: 48 KB
 • ROM: 4 KB Monitor, 9 KB BASIC ALFA
 • rozlíšenie: 288×256 pixelov
 • 1 zo 4 atribútov na čiernom pozadí (znížený jas a blikanie)
 • vlastnosti:
  • systémový monitor a vstavaný BASIC ALFA
  • záznam programov na štandardný kazetový magnetofón
  • video výstup na monitor
  • napájací zdroj súčasťou monitora

Didaktik Alfa 2

Didaktik Alfa 2 bola inovovaná verzia počítača Didaktik Alfa. Počítač mal síce totožnú konštrukciu a dizajn ale došlo k zmene základnej dosky, na ktorej už boli osadené 2 KB EPROM a teda celkovo 16 KB, v ktorých bol umiestnený základný nový operačný systém Monitor a jazyk BASIC α/2.1.

Základný Monitor vychádzal z Monitora PMD 85-2, ale obsahoval naviac kompletnú sadu znakov v kóde KOI-8 čs a ďalšie rozšírenia príkazov Monitora, ktoré sú aj v PMD 85-3. Znaky s diakritickými znamienkami a ďalšie špeciálne znaky sa zadávali so súčasných stlačením klávesy STOP. Podobne jazyk BASIC α/2.1 vychádza z PMD 85-2, ale obsahuje nové a upravené príkazy, ktoré sú aj v BASICu k PMD 85-3.

špecifikácia

 • Rok výroby: 1987, Didaktik Skalica
 • Procesor: MHB 8080A (2.048 MHz)
 • RAM: 48 KB
 • ROM: 16 KB
 • rozlíšenie: 288×256 pixelov
 • 1 zo 4 atribútov na čiernom pozadí (znížený jas a blikanie)
 • vlastnosti:
  • systémový monitor a vstavaný BASIC ALFA
  • záznam programov na štandardný kazetový magnetofón
  • video výstup na monitor
  • napájací zdroj súčasťou monitora

Didaktik Beta

Didaktik Beta bola posledná upravená verzia vychádzajúca z Didaktik Alfa 2 s rozšírenou pamäťou a sieťovou podporou.

zdroje informácií