Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  12.06.2023 07:51:34
Predmet  Predmet ::  Re: Převod programů na Maťo
Digitalizované pásky pre PMD 85 sa ukladajú do súborov typu PTP.
Pre digitalizáciu pások z PMD 85 možno použiť PTP Manager. Žiaľ, PTP Manager nedokáže digitalizovať záznamy z počítača Maťo.
Zatiaľ existuje iba utilita Ptp2Wav, ktorá umožňuje exportovať súbory v PTP do WAV aj s protokolom pre Maťa.

Takže zatiaľ neexistuje nástroj (aspoň o tom nevieme) na digitalizáciu pások z počítača Maťo. Ak vznikne s našim pričinením, tak to bude pravdepodobne do formátu PTP.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::