Myš Poly-08

Z PMD 85 Infoserver

Myš Poly


Myš Poly-16
Myš Poly-16

Myš Poly je sériová myš riadená jednočipovým mikroprocesorom (mikrokontrolérom) MHB 8048 (alebo MHB 8748C). Bola vyrábaná v OPVS Dolný Kubín a to v dvoch verziách:

 • Poly-16 - je určená pre PC-XT/AT a môže pracovať v dvoch režimoch: IBM PC alebo Microsoft (režim Microsoft sa aktivuje, ak je pri zapnutí napájania stlačené niektoré tlačidlo myši).
 • Poly-08 - bola určená prednostne pre PMD 85, ale pripravovali sa vraj aj interfejsy pre ďalšie 8 bitové počítače.

Obe verzie sa líšia iba pár zmenami v osadení DPS a konektormi. Firmvér pre MHB 8048 je univerzálny pre oba typy.

Mikrokontrolér MHB 8048 spracúva pohyby myši (zmeny na dvojici optočlenov pre každý smer) a stlačenie tlačidiel. Tento stav je posielaný v pravidelných intervaloch po sériovej linke do hosťujúceho počítača v sérii niekoľkých bytov (formát odosielaných dát závisí od typu a režimu myši).

Pripojenie k PMD 85

Ako bolo spomenuté vyššie, k PMD 85 sa pripája verzia Poly-08. Myš sa pripája na aplikačný konektor, je použitý "implicitný" port 8Ch a na ňom iba bit D7, ako vstup sériových dát. Pred odoslaním svojho stavu vyvolá Myš prerušenie a séria troch bytov je bit po bite prečítaná v obsluhe prerušenia a uložená do pamäte. Hlavný program potom tieto dáta spracuje.

 • Formát odosielaných dát: asynchrónny režim, 4800 Bd, 8N1
 • 1. byte - stav tlačidiel : 10000LMR -> L, M a R = 1: OFF, 0: ON
 • 2. byte - delta-X : <-128, 127>
 • 3. byte - delta-Y : <-128, 127>

K myši bola dodávaná kazeta s ovládačom (MDRIVER) a ukážkovým testovacím programom (MTEST). Mimochodom, ovládač a aj testovací program sú napísané veľmi amatérsky a je len zázrak, že to vôbec funguje... Neviem o inom programe, ktorý by túto myš využíval.

Na stiahnutie

 • Archív mys-poly.zip obsahuje
  • scan originálneho návodu
  • komentovaný výpis a binárka firmvéru pre MHB 8048
  • schému Myši Poly
  • súbor pásky poly-08.ptp obsahujúci ovládač a demo pre PMD 85


Poznámka: V schéme sú zaznačené rozdiely medzi Poly-08 a Poly-16. Keďže my ale sami myš Poly-08 nevlastníme, tak zaznačené zmeny k tejto verzii sú iba "odhadom" a nemusia byť správne. Preto budeme vďační, ak sa nám ozve ktokoľvek, kto Poly-08 má a bude ochotný nám myš zapožičať, alebo aspoň nafotiť DPS.