KZD-1

Z PMD 85 Infoserver

KZD-1

KZD-1, ZPA Košíře
KZD-1, ZPA Košíře

Kazetopáskový záznamník dát KZD-1 vyrábalo družstvo ZPA Košíře a slúžilo na rýchle zaznamenávanie dát sekvenčným prístupom. Ako médium sa používa štandardná magnetofónová kazeta, ktorá musí byť pred prvým použitím naformátovaná. Stredná záznamová a čítacia rýchlosť je 48 cm.s-1, pri hľadaní bloku 96 cm.s-1, pričom samotná prenosová rýchlosť dosahuje 10 kBps. Vyrábali sa dve verzie, prvá v prevedení na stôl pre napájanie zo siete 230V, druhá (s označením KZD-1P) v panelovom (vstavanom) prevedení, vyžadujúca napájanie z externého zdroja (+5V, +15V, -15V, +12V).

Ku PMD 85 sa jednotka pripája štandardne na konektor K4-GPIO/1 prepojovacím káblom, ktorý obsahuje jednoduchú elektroniku z TTL obvodov (7400, 7404). Obslužný program v 1 KB EPROM sa pridáva do voľnej pätice ROM modulu BASIC. Zavedenie ovládača do pamäti sa prevedie použitím príkazu ROM x. Zavedením sa modifikuje samotný interpreter BASICu a rozšíri sa o príkazy pre naformátovanie kazety, zápis a čítanie programu v BASICu. Programy sa nenahrávajú pod názvami, ale ukladajú sa na kazetu od sektoru, ktorý musí určiť užívateľ.

Príkazy pre ovládanie KZD-1
PMD 85-2 PMD 85-3 Popis
KFORM FO Naformátovanie kazety. Formátovaním sa kazeta rozdelí na sektory o veľkosti 1kB. Celkovú kapacitu kazety je možné zistiť bezprostredne po naformátovaní na adrese 'C1B0.
KSAVE n KSV n Uloží program v BASICu na kazetu počnúc sektorom n. Po uložení sa vypíše text NEXT m, čo je označenie ďalšieho voľného sektoru.
KLOAD n KLO n Vyhľadanie a načítanie programu v BASICu uloženého na páske od sektoru n

Na stiahnutie