Download/Wine

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search

Wine verzia pre Linux platformu

Wine verzia pre Linux platformu

náhľad emulátora fungujúceho na OS Linux vo Wine
Vývojár:RM-TEAM
Download: PMD85Emu v2.1.6.110
Wine optimized version download

Verzie v2.0.4.65 a v2.1.6.110 emulátora boli odladené a vyskušané na OS Linux vo Wine, čiže je možné PMD 85 Emulátor spustiť a reálne s ním pracovať aj pod Linuxom!!!

Pri testovaní funkčnosti emulátora pod Wine som použil distribúciu Fedora 12. Po nainštalovaní balíka Wine (vo verzii 1.2) bolo nutné vyriešiť niekoľko problémov, kedže základná inštalácia Wine neobsahuje všetky Windows komponenty, ktoré sú potrebné pre beh emulátora.

popis

Nad touto poslednou Wine verziou som strávil asi týždeň (po nociach), prerábaním grafiky ikon zrušením alpha kanálu. Následne som prišiel nato, že aj napriek tomu sa v tlačidlách TapeBrowsera či Debuggera nezobrazujú symboly, takže bolo nutné prepracovať všetky tlačidlá na iný typ objektu. S tým boli spojené obmedzenia, kedy daný objekt nepodporoval tie vlastnosti, ktoré sme využívali, takže bolo nutné celú prácu s GUI prvkami tlačidiel preprogramovať. Potom som zistil, že Wine niektorým oknám deformuje veľkosť, takže nasledovali drobné "hacky", aby bolo všetky prvky vidno, no aj napriek tomu sa tento problem nepodarilo úplne eliminovať. Nakoniec som musel úplne vyhodiť režim fullscreen, ktorý bol jednoducho nepoužiteľný, pretože Wine nezobrazí surface s bitovou hĺbkou 8bit.

návod

 • predpokladajme, že obsah tohto archívu ste rozbalili napr. do adresára:
  /home/<user>/Download/PMD85Emu-2.1.6.110.wine
 • ak ešte nemáte nainštalované Wine, tak bude potrebné tak učiniť, prihlásiť sa pod rootom, následne príkaz:
  $ yum install wine (prípadne apt-get, podľa vašej distribúcie...)
 • ďalej bude potrebný balíček cabextract, takže ak ho ešte nemáte, tak postupujeme ako v predošlom prípade:
  $ yum install cabextract
 • tentokrát som pripravil inštalačný script, ktorý by mal zavedenie všetkého potrebného urobiť sám, no keďže sa môžu vyskytnúť problémy, nižšie uvádzam aj postup manuálnych krokov.
  Script install.sh je semi-automatický inštalátor emulátora do Wine. Ako nepovinný parameter je možné mu zadať cestu k Vášmu .wine adresáru. Ak nie je uvedený, použije sa štandardné umiestnenie: /home/<user>/.wine

  /home/<user>/Download/PMD85Emu-2.1.6.110.wine $ sh ./install.sh [adresar]

  inštalátor vykoná nasledujúci sled krokov:
  • nainštaluje Microsoft XML parser (nutná interakcia užívateľa sprievodcom)
  • nainštaluje fonty Tahoma a Fixedsys
  • na virtuálnom disku C:\ vytvorí adresár pmd85emu s celým emulátorom a jeho ďalšími adresármi. Do tohto umiestnenia je potom potrebné kopírovať všetky vaše ptp/psn/p32 súbory.
  • vytvorí script run.sh pre priame spustenie emulátora (možno zbytočné, ale snáď to niekoho poteší :))


čo v prípade, ak nechcem použiť install.sh?

 • ak sú nejaké problémy so spúšťaním, vývojári Wine odporúčajú zmazanie celého adresára .wine:
  $ rm -rf /home/<user>/.wine


 • vo vašom domovskom adresári zadajte príkaz na stiahnutie utility winetricks a zmeňte jej práva na spustiteľný súbor:
  $ wget http://www.kegel.com/wine/winetricks
  $ chmod u+x winetricks


 • následne spustíme utilitku winetricks s potrebnými parametrami, ktoré stiahnu a nainštalujú Microsoft XML parser a základný font Tahoma:
  $ ./winetricks msxml3 tahoma


 • teraz je ešte pre správne zobrazovanie Debuggera potrebné doinštalovať font Fixedsys, ten je priložený v archíve a preto zadajte príkaz (POZOR, príkazy zadávajte case-sensitive, tj. tak ako uvádzam!):
  $ cp /home/<user>/Download/PMD85Emu-2.1.6.110.wine/wine.res/vgafix.fon
       /home/<user>/.wine/drive_c/windows/Fonts/VGAFIX.FON


 • samotné nakopírovanie fontu nám väčšinou vo Windows nepomôže, preto je nutné ho aj riadne zaviesť do databázy Registry, preto odporúčam spustiť:
  $ wine regedit /home/<user>/Download/PMD85Emu-2.1.6.110.wine/wine.res/vgafix.reg


 • taktiež, pre užívateľov, ktorí majú problém so zvukom som pripravil súbor audiofix.reg, ktorý v databáze Registry nastaví štandardné audio-zariadenie Pulse pre Wine:
  $ wine regedit /home/<user>/Download/PMD85Emu-2.1.6.110.wine/wine.res/audiofix.reg


 • ak ste všetko úspešne nainštalovali, tak môžte emulátor spustiť príkazom:
  $ wine /home/<user>/Download/PMD85Emu-2.1.6.110.wine/pmd85emu/PMD85Emu.exe


záver

Týmto spôsobom mi to fungovalo, no može byť, že na iných distribúciách sa môžu vyskytnúť problémy so spustením a preto sa môžete s ostatnými užívateľmi podeliť o vaše postrehy a skúsenosti v našom fóre, či mailom... Vopred ďakujeme!


Ak budete mať nejaké problémy s touto novou wine verziou, je možné používať staršiu:


-- Martin Bórik