PTP Manager

Z PMD 85 Infoserver

PMD 85 PTP Manager
Image:PTP_Manager.gif
Verzia:1.0.3.27 / 27. marca 2010
Platforma:win32
Lokalizácia:sk
Download: PtpManager v1.0.3.27
PMD 85 PTP Manager


PTP Manager je utilita, ktorá umožňuje:

 • editáciu PTP pásky
 • prehrávanie súborov priamo do reálneho PMD 85
 • možnosť otočenia fázy signálu pri prehrávaní
 • nahrávanie súborov z kaziet do PTP súborov pások
Obsah

všeobecné informácie:

Obsahuje prieskumníka a editor pásky, podobného ako v PMD 85 emulátore, ktorý umožňuje pohodlne upravovať obsah pásky - pridávanie, odstraňovanie, presúvanie súborov. Vybrané súbory na páske možno uložiť aj ako nový PTP súbor, ako starý typ pásky PMD, či ako čisté RAW data. Umožňuje tiež upravovať hlavičky súborov, opravovať CRC hlavičky aj tela hlavičkového súboru.

Najdôležitejšími funkciami, kvôli ktorým vlastne PMD 85 PTP Manager vznikol, sú samozrejme prehrávanie súborov priamo do reálneho PMD 85 a záznam súborov priamo z kaziet alebo i z výstupu PMD 85.

editačný mód

Do editačného módu, ktorý umožňuje upravovať obsah PTP pásky je možné prejsť kliknutím na tlačidlo "Upraviť obsah pásky" (tretie v poradí) na hornej tlačidlovej lište. Tým sa sprístupní kontextové menu, ktoré vyvoláte po kliknutí pravým tlačidlom myši na ktorýkoľvek blok pásky a umožňuje pristupovať k funkciám popísaným v úvodnej sekcii "všeobecné informácie".

rady pre prehrávanie:

 • Výber súboru, ktorý sa má prehrať sa robí double-clickom. Vybraný súbor je označený malým čiernym trojuholníčkom vľavo od mena súboru.
 • Pred prvým spustením prehrávania si radšej dajte výstupnú hlasitosť na nulu a po kliknutí na tlačítko "Spustiť" v PTP Manageri postupne hlasitosť zvyšujte, kým nezačne PMD 85 reagovať (aby sa nepoškodili vstupné obvody PMD 85, keby bola intenzita výstupného signálu príliš vysoká). Zavádzací tón hlavičkového súboru trvá asi 2,8 sekundy, takže ak to nestihnete, tak zastavte prehrávanie a spustite prehrávanie znovu.
 • Je dôležité, aby neboli pozapínané akékoľvek efekty, ktoré súčasné ovládače zvukových kariet poskytujú (najmä typy AC97 apod.). Znehodnocujú výstupný signál a PMD 85 sa potom "nechytá".
 • Užitočné môže byť potlačiť výšky a zvýrazniť hĺbky, ak to vaša zvuková karta umožňuje. Ak má zvuková karta equalizér, potlačte frekvencie nad 3kHz a zvýraznite frekvencie pod 3kHz, vrátane. Nastavenie úrovne jednotlivých frekenčných pásiem je vecou metódy pokus/omyl.
 • Program bol testovaný so všetkými modelmi PMD 85 a aj so Zbrojováčkom. PMD 85-1 máva problém so správnou fázou signálu a tak je možné zakliknutím checkboxu otočiť fázu výstupného signálu.
 • Pri prehrávaní si pre istotu vypnite všetky systémové zvuky systému Windows, keďže je toľko udalostí sprevádzaných štandardným zvukom a to sa PMD 85 určite nebude páčiť ;-)

rady pre záznam programov z kaziet:

 • V okne "Ovládanie záznamu" (alebo "Mixer") vašej zvukovej karty zvoľte požadovaný zdroj signálu, obvykle používajte linkový vstup (modrý jack) označený ako "Vstup vonkajšieho zdroja" alebo "Line-in".
 • Panoramatický regulátor "Vyváženie" alebo "Pan" doporučujeme presunúť naplno na ľavý alebo pravý kanál, podľa toho, na ktorej stope pásky je záznam kvalitnejší a hlavne preto, aby sa tieto dve stopy zbytočne nemiešali, keďže je linkový vstup STEREO. Záznam je totiž MONO a zlučovaním 2 stôp, ktoré hrajú v danom čase to isté, môže nastať nepríjemná modulácia a znehodnotenie signálu.
 • Okno PTP Managera má vpravo dolu inikátor úrovne vstupného signálu. Vstupnú citlivosť v okne "Ovládanie záznamu" nastavte najprv na nulu. Kliknite na tlačítko "Záznam" v PTP Manageri a spustite magnetofón s nejakým programom. Zvyšujte citlivosť tak, aby indikátor dosiahol ideálne zhruba 2/3 až 3/4 maxima. Prebudenie je indikované červeným obdĺžničkom nad indikátorom.
 • Štvorček vedľa tlačítka "Záznam" indikuje stav nahrávania:
  • biela - kľudový stav
  • červená - čaká sa na zavádzací tón
  • modrá - čaká sa na prvý byte
  • zelená - nahráva sa
 • Nahráva sa do práve otvoreného PTP súboru alebo si PTP Manager vyžiada zadanie nového mena pre PTP súbor, ak nebol žiadny otvorený.
 • PTP Manager by mal nahrať všetko, čo je schopné nahrať reálne PMD 85. Ak je záznam na páske poškodený a neporadí si s ním PMD 85, neporadí si s ním ani PTP Manager. Algoritmus spracovania vzoriek signálu vychádza detailne z nahrávacej rutiny PMD 85-2, 2A a 3. Ten sa vyznačuje automatickým vyhodnocovaním šírky pulzov, takže umožňuje nahrávať aj programy zaznamenané dvojnásobnou rýchlosťou (2400 Bd).

na záver...

Neodporúčame spúšťať počas prehrávania alebo záznamu akékoľvek časovo náročné programy, resp. programy veľmi zaťažujúce procesor, ktoré by mohli spôsobiť buď prerušenie prehrávania alebo chyby pri zázname.

Ak máte k programu nejaké pripomienky alebo návrhy pre zlepšenie, budeme radi, ak nám napíšete na našu mailovú adresu, uvedenú na úvodnej stránke.