Package:Karel.zip

Z PMD 85 Infoserver

pmd85emu_karel.zip

  • robot Karel od rôznych autorov (Karel Šuhajda, Tomáš Bartovský, Marián Vittek)

karel.ptp

názov spustenie model poznámka
KAREL Autorun 1,2,2A,3 Karel Šuhajda / 2D Karel
KAREL2D RUN 1,2,2A Tomáš Bartovský / 2D Karel (Basic)
KAREL-2R JUMP 0000 1 Tomáš Bartovský / 2D Karel
KAREL3D0 JUMP 0000 1,2,2A,3 Marián Vittek / 3D Karel v0.0
KAREL3.2 JUMP 0000 1,2,2A,3 Marián Vittek / 3D Karel v2.0
KAREL3D2 JUMP 0000 1,2,2A,3 Marián Vittek / 3D Karel v3.2

Karel2D3D.ptp

Predošlé verzie s pridaným AutoRun-om (upravil Matej Rehák)

názov spustenie model poznámka
KAREL Autorun 1,2,2A,3 Karel Šuhajda / 2D Karel
KAREL3D0 Autorun 1,2,2A,3 Marián Vittek / 3D Karel v0.0
KAREL3.2 Autorun 1,2,2A,3 Marián Vittek / 3D Karel v2.0
KAREL3D2 Autorun 1,2,2A,3 Marián Vittek / 3D Karel v3.2