PMD 50

Z PMD 85 Infoserver

Spustený SW PMD 50
Spustený SW PMD 50

PMD 50

PMD 50 je emulátor jednočipových mikroprocesorov radu 8048. Je realizovaný ako zásuvný modul, ktorý sa pripája k PMD 85 namiesto ROM Modulu. Súčasťou PMD 50 sú 3 EPROM 2kB s ovládacím softvérom.

Naskenovaný návod na použitie a fotky plošného spoja sú v tomto archíve.


Emulátor PMD 50


EMU-48 - predchodca PMD 50

EMU-48 bol predchodcom PMD 50. Bol vyvynutý Romanom Kiššom a vyrábaný ešte v Tesla Piešťany. Od PMD 50 sa čiastočne líšil v zapojení, plošný spoj bol užší, takže sa vošiel do krabičky klasického ROM Modulu, avšak emulačný konektor obsahoval časť elektroniky.