Miny

Z PMD 85 Infoserver

Miny

Miny
Obrázok:Miny_1.png
úvodný obrázok pri nahrávaní
Autor:Libor Lasota
Verzia:MINY, pre všetky typy, 2020
(PMD 85-1,2,2A,3)
Lokalizácia:angličtina
Žáner:logická
Download: games-libor-lasota.zip

informácie

Klasická hra Míny, ktorá je známa z PC v mnohých verziách. Je to už druhá hra na PMD 85, ktorá umožňuje ovládanie pomocou Myši 602.

Cieľom hry nie je nájsť všetky míny, ako by sa dalo očakávať, ale úloha zrkadlovo otočená: označiť všetky políčka, kde míny nie sú. Akonáhle sa všetky políčka bez mín označia, hra končí úspechom. Ak sa kedykoľvek behom hry odkryje políčko s mínou, hra končí tiež – avšak neúspechom.

Hru možno hrať v troch rozmerových variantoch: 9×9 políčok (10 rozmiestnených mín), 15×15 políčok (34 rozmiestnených mín) a 21×16 políčok (60 rozmiestnených mín).

Na začiatku hry sú všetky políčka v počiatočnom stave = neoznačené. Predpokladané miesta s mínami sa označujú kliknutím pravým tlačidlom myši na dané políčko. Tým se v políčku objaví symbol „vlajka“. Opakovaným kliknutím pravým tlačidlom sa zmení označenie na „otáznik“. Tretím kliknutím na rovnaké políčko sa celkom zruší jeho označenie a toto políčko sa opäť nachádza v počiatočnom stave. Symbol „otáznik“ má iba informatívny charakter a mechanizmus hry ho ignoruje. Je použitý iba z dôvodu kompatibility s niektorými verziami tejto hry. Vlajkou alebo otáznikom označené políčka sa môžu ľubovoľne označovať a rušiť ich označenie – toto nemá bezprostredný vplyv na vývoj hry. Iba sa tým označuje predpokladané rozmiestnenie mín bez prevedenia vlastného testu.

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na políčko, sa toto políčko odkryje. Ak je tam mína, hra okamžite končí neúspechom. Ak tam mína nie je, odkryje sa podľa vnútorných pravidiel hry určitý počet políčok. Odkryté políčka sú buď prázdne (susedné políčka nie sú zamínované) alebo zobrazujú číslicu, určujúcu počet zamínovaných susedov. Tieto číslice pomáhajú odkryť štruktúru mínového poľa.

Kliknutím ľavým tlačidlom na už odkryté políčko sa najprv otestuje, či číslica na ňom zodpovedá počtu vlajok (predpokladaných zamínovaných políčok) v bezprostrednom susedstve. Ak číslica s počtom vlajok súhlasí, odkryjú sa naraz všetky zostávajúce susedné políčka. Ak je niektoré z nich zamínované, hra opäť končí neúspechom. Táto funkcia výrazne urýchľuje hru a je bezpečnejším variantom, než jednoduché kliknutie v tom zmysle, že aspoň kontroluje počet predpokladaných zamínovaných susedov. Avšak celkom bezpečné nie je ani toto hromadné odkrytie.

Hra je inšpirovaná rovnakou hrou z MS Windows a na PMD 85 ju preportoval Libor Lasota.

Ovládanie

Hru možno ovládať Myšou 602, ako je uvedené v popise. V menu je možné zvoliť cistlivosť, resp. rýchlosť pohybu myši. Zároveň je ale stále možné hru ovládať aj klávesnicou.

  • VĽAVO = <---
  • VPRAVO = --->
  • HORE = šikmá šípka (HOME) alebo |<---
  • DOLE = END alebo --->|
  • L-tlačidlo = DEL
  • P-tlačidlo = CLR
  • reštart hry = K1
  • návrat do menu = STOP

pomôcky

screenshoty

menu hry v režime ColorACE
menu hry v režime ColorACE
informácie v režime RGBM
informácie v režime RGBM
neúspešná hra vo veľkosti 15*15 v č/b režime
neúspešná hra vo veľkosti 15*15 v č/b režime
rozohraná hra vo veľkosti 21*16 v režime ColorACE
rozohraná hra vo veľkosti 21*16 v režime ColorACE