Galaxia

Z PMD 85 Infoserver

Galaxia

Galaxia
Obrázok:Games2_Galaxia_intro.png
úvodný obrázok pri nahrávaní
Autor:Petr Tůma (CERES SOFT)
Verzia:GALAXIA, 1988
(PMD 85-1,2,2A)
Lokalizácia:čeština
Žáner:strategická hra
Download: pmd85emu_games_other.zip

informácie

V tejto hre sa stávate kapitánom kozmickej lode Galaxia a vašou úlohou je oslobodiť galaxiu od vesmírnych pirátov - Ufónov.

Vesmír, v ktorom sa pohybujete je štvorec s rozmermi 8 x 8 sektorov, pričom každý sektor má veľkosť 8 x 8 kvadrantov. V celom vesmíre sa nachádzajú rôzne rozmiestnené hviezdy, základne, ale tiež nepriateľské lode Ufónov.

popis

Hlavný radar sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazuje vždy jeden sektor z celej mapy vesmíru, v ktorom sa nachádza loď Galaxia - tá je zobrazená ako biely blikajúci štvorec. Vedľa radaru sa v ľavom hornom rohu nachádza detektor, ktorý zobrazuje informácie o tom, čo sa nachádza v okolitých sektoroch. Údaje sú reprezentované v trojčíslí, ktoré má tento význam:

  1. číslica: počet základní
  2. číslica: počet hviezd
  3. číslica: počet nepriateľských lodí Ufónov

Pod detektorom sa nachádzajú ukazovatele stavu paliva, energie, vzduchu a počtu torpéd. Ak ktorákoľvek z týchto hodnôt dosiahne nulu, hra končí. Dopĺňať tieto hodnoty je možné priblížením sa ku kvadrantu, v ktorom sa nachádza základňa.

Pri hre je nutné si dať pozor aj na poškodenie lode Galaxia - štíty majú výdrž 200 jednotiek, ale motor a žiariče len 100 jednotiek poškodenia.

priebeh hry
priebeh hry

ovládanie

Na poslednom riadku sú vypísané povely pre zážih alebo zmenu kurzu motorov (M), zastavenie lode (S), spustenie žiaričov (Z), alebo vypálenie torpéd (T). Kurz lode alebo torpéda sa zadáva číslom označujúcim smer podľa nasledovnej tabuľky:


2 1 8
\ /
3 7
/ \
4 5 6

zaujímavosti