Download

Z PMD 85 Infoserver

súbory na stiahnutie...

UPOZORNENIE: Keďže sa vyskytujú rôzne falošné upozornenia anti-vírusových programov a integrovaných ochrán proti spyware (napr. v prehliadači Google Chrome), ktoré vyhlasujú download balíky s emulátorom alebo utilitami za podozrivý softvér, ČESTNE PREHLASUJEME, že v našom emulátore a ani utilitách sa žiaden podozrivý kód nevyskytuje! Hĺbková kontrola na stránkach VirusTotal potvrdila nezávadnosť!
Vysvetlenie: Tieto ochrany pravdepodobne reagujú na časti emulátora napísané v assembleri x86, ktoré sú použité preto, aby bola táto časť emulácie čo najrýchlejšia. Iným dôvodom týchto upozornení môže byť skutočnosť, že výsledné binárky pakujeme pomocou utility UPX a to sa zrejme týmto integrovaným ochranám nepáči. Skutočne nemáme potrebu do emulátora pridávať kód, ktorý by vám akokoľvek poškodzoval počítač, či narúšal súkromie.

Nasledujúci softvér je poskytovaný BEZ ZÁRUKY. Sťahujete ho a budete ho používať NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ a autori tohto webu a ani poskytovatelia softvéru NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ za prípadnú finančnú, materiálnu, či inú ujmu spôsobenú jeho používaním!

Pokiaľ máte vedomosť, že zverejnením niektorého programu na týchto stránkach porušujeme AUTORSKÉ PRÁVA niektorého autora, dajte nám vedieť a daný program zo stránok odstránime.

PMD 85 Emulátor

aktuálna verzia: v3.2.7.290     15. januára 2023     download: PMD85Emu v3.2.7.290
predošlá verzia: v3.2.6.260     18. marca 2021     download: PMD85Emu v3.2.6.260

ďalšie archívne verzie nájdete v Changelogu

PTP Manager

Bližšie informácie v hlavnom článku: PTP Manager
aktuálna verzia: v1.0.3.27     27. marca 2010     download: PtpManager v1.0.3.27
predošlá verzia: v1.0.2.20     30. január 2008     download: PtpManager v1.0.2.20

8bit Sprite Editor

Bližšie informácie v hlavnom článku: 8bitSpriteEditor
aktuálna verzia: v2.0.1.120     8. decembra 2020     download: 8bitSpriteEditRMT v2.0.1.120

literatúra a dokumentácia

Bližšie informácie v hlavnom článku: Download/Dokumentácia

mapy, PRC záznamy hier, heslá...

Bližšie informácie v hlavnom článku: Download/Mapy

softvér pre emulátor

Jednotlivé programy a hry sú uložené v súboroch pások s príponou PTP (PMD 85 Tape). PTP súbor je veľmi podobný TAP súboru zo ZX Spectrum emulátorov. Líši sa iba v hlavičke súboru, ktorá je u PMD 85 pochopiteľne iná. Zavedenie "nového" formátu súboru pre pásky vyplynulo zo spôsobu emulácie pásky a požiadavky oddelenia bezhlavičkových blokov (obrázky, dohrávky).

Jednotlivé ZIP archívy obsahujú aj textový súbor so zoznamom programov v súboroch pások. V zozname je vždy uvedené, pre ktorý model je program určený, spôsob spustenia, jeho autor (ak je známy), prípadne aj nejaká poznámka.

Zároveň sú v niektorých balíčkoch pri súboroch pások uložené aj obrazy diskiet P32 disketovej jednotky PMD 32.

jazyky vyšších úrovní

Basic (2. marec 2008) popis | download
 • niekoľko BASIC-ových hier a programov (rôzni zväčša neznámi autori)
 • ukážkové programy s novými príkazmi ku BASIC-G/20 od Petra Kottáša a Jozefa Kuteja (Peter Kottáš)
Výukové programy v Basicu (6. január 2015) popis | download
 • výukové programy, ktoré dodávali Učebné pomôcky n.p. Banská Bystrica
Logo (5. september 2007) popis | download
 • jazyky LOGO - Žofka, Mravec a Točimravec (Andrej Blaho)
Karel (5. september 2007) popis | download
 • robot Karel od rôznych autorov (Karel Šuhajda, Tomáš Bartovský, Marián Vittek)
Pascal (5. september 2007) popis | download
 • zopár jednoduchých programov v PASCAL-e (Roman Bórik)
ZX Spectrum ROM (30. máj 2016) popis | download
 • Port ZX Spectrum ROM pre PMD 85 (Busy soft)

hry

VBG Software (14. apríla 2013) popis | download
 • hry od skupiny VBG Software (Vlastimil Veselý, Libor Bedrlík, Ladislav Gavar)
4004/482 ZO Svazarmu (17. apríla 2013) popis | download
 • hry z 4004/482 ZO Svazarmu (Karel Šuhajda, Pavel Šindelka, Michal Černý, Tomáš Švec, Petr Thiel, P. Paleta)
RM-TEAM (19. októbra 2013) popis | download
 • logické hry skupiny RM-TEAM, (Roman Bórik, Martin Bórik)
Libor Lasota (6. apríla 2013) popis | download
Lemmings (19. mája 2014) popis | download
Rôzne hry (20. november 2010) popis | download
 • rôzne hry (Petr Tůma (CERES SOFT), Vít Libovický, Andrej Blaho, Miroslav Urda a ďalší i neznámi autori)
Cirkus šaša Tomáša (2. marec 2008) popis | download
 • logické hry pre deti (A. Blaho, I. Kalaš, D. Tóth, M. Lupták, Ľ. Moravčíková, M. Vittek)

systémové programy

Vývojové nástroje (5. september 2007) popis | download
 • assembler, debugger a iné vývojové nástroje (Karel Šuhajda, Petr Tůma (CERES SOFT), UAK Bratislava a ďalší autori)
Kopiráky (5. september 2007) popis | download
 • kopírovacie programy (IFO software, UAK Bratislava, ODPM PRAHA 2, Karel Šuhajda, Petr Tůma (CERES SOFT))
Textové editory, databázy (2. marec 2008) popis | download
 • textové editory, databázy (Karel Šuhajda, Tomáš Švec, P. Holubek)
Grafické programy (2. marec 2008) popis | download
 • grafické programy (Petr Tůma (CERES SOFT), Karel Šuhajda, S. Kneifl, Vlastimil Veselý, Milan Smolík)
Hudobné programy (2. december 2007) popis | download
 • hudobné programy (Karel Šuhajda, VBG Software)

obrazy diskiet

Obrazy diskiet sú v čistom tvare. P32 je obraz disku disketovej jednotky PMD 32, ktorá sa štandardne pripájala k PMD 85-3.

Pôvodné obrazy diskov (prvý link) sú použiteľné iba s PMD 85-3. Ďalšie linky obsahujú obrazy diskov s novým systémom MIKROS, ktorý je použiteľný na PMD 85-2, -2A aj 3.

MRM obrazy

Obrazy ROM MEGAmodulu sú už súčasťou balíčkov hier VBG Software, 4004/482 ZO Svazarmu, RM-TEAM, Rôzne hry a Libor Lasota. Obsahujú samozrejme MRM Booter pre spúšťanie hier.

Zároveň bol vytvorený 1 MB MRM obraz s drvivou väčšinou hier. Obraz je určený do dvojice 512 kB FLASH pamätí.

Ak si chcete vyskladať vlastnú kolekciou hier do ROM MEGAmodulu, použite utilitu MRM Manager.

pomocné utility

pmd85emu_utils.zip (16. júla 2008) download
Rôzne utility
 • P32Mngr.exe - P32 disk image manager
 • ConvDSK.exe - konvertor Extended DSK image súboru do RAW image
 • CROP.EXE - jednoduchý "vykrajovač" RAW bloku dát z akéhokoľvek súboru
 • MKPMDFIL.EXE - utilita pre vytvorenie hlavičkového PMD súboru z RAW bloku dát
 • PMDTOWAV.EXE - utilita na prevod hlavičkového PMD do WAV súboru
pmd85emu_dsk-utils.zip (8. októbra 2010) download
Utility pre prácu s obrazmi diskov
 • P32Mngr.exe - P32 disk image manager
 • ConvDSK.exe - konvertor Extended DSK image súboru do RAW image
 • Dsk2Raw.exe - vylepšený konvertor Extended DSK image súboru do RAW image
 • Raw2Dsk.exe - konvertor z RAW image súboru do Extended DSK image
quido14.zip (29. septembra 2019) download
 • Utilita Quido pre pakovanie súborov (PMD 85 aj ZX Spectrum)
quidoscr11.zip (23. marca 2011) download
 • Utilita QuidoScr pre pakovanie obrázkov z PMD 85
cim21.zip (jún 2023) download
 • Utilita CP/M Image Manager pre spravovanie obrazov CP/M diskov (nahradzuje pôvodný P32 Manager)
bin2ptp10.zip (25. mája 2014) download
checksum14.zip (25. mája 2014) download
 • Utilita CheckSum pre výpočet kontrolného súčtu a jeho zápis do súboru
makepsn11.zip (november 2016) download
 • Utilita MakePsn pre vytvorenie PSN snapshotu z binárnych súborov
ptp2wav10.zip (november 2016) download
 • Utilita Ptp2Wav pre exportovanie súborov/blokov z PTP pások do zvukového súboru WAV
tolkien11.zip (august 2017) download
 • Utilita Tolkien určená pre pakovanie textov
mrmmngr13.zip (jún 2022) download