Package:Musics.zip

Z PMD 85 Infoserver

pmd85emu_musics.zip

  • hudobné programy (Karel Šuhajda, VBG Software)

musica.ptp

  • štvorkanálový hudobný editor - Karel Šuhajda - 4004/482 ZO Svazarmu (1986)
  • pre PMD 85-2 (verzia 2) upravil Petr Tůma (CERES SOFT) (1988)
  • verziu 3 vytvoril Tomáš Valušek (1989)
názov typ spustenie model poznámka
MUSICA  ? AutoRun 1
MUSICA+2  ? AutoRun 2,2A,3
MUSICA+3  ? AutoRun 2,2A,3
MUSICman T manuál k programu
* M rôzne ukážkové hudby

skladatel.ptp

jednoduchý jednokanálový hudobný editor - VBG Software, 415.ZO SVAZARMU (20.6.1987)

názov typ spustenie model poznámka
SKLADATE  ? JUMP 0100 2,2A,3
FLAPPY1  ? JUMP 0F90 1,2,2A,3 muzika z hry Flappy
FLAPPY2  ? JUMP 0F90 1,2,2A,3 muzika z hry Flappy
PENETR-1  ? JUMP 0F90 1,2,2A,3 muzika z hry Penetrator
PENETR-2  ? JUMP 0F90 1,2,2A,3 muzika z hry Penetrator
PENETR-3  ? JUMP 0F90 1,2,2A,3 muzika z hry Penetrator