Package:Logo.zip

Z PMD 85 Infoserver

pmd85emu_logo.zip

  • jazyky LOGO - Žofka, Mravec a Točimravec (Andrej Blaho)

logo.ptp

názov model poznámka
ZOFKA1 1 korytnačka Žofka v BASICu
ZOFKA2 2,2A,3 korytnačka Žofka v BASICu
ZOFKA 2 2,2A,3 korytnačka Žofka v BASICu (staršia verzia)
ZOFKA2T 2,2A,3 korytnačka Žofka v BASICu s príkazom pre tlač
Zofka 3 2,2A,3 korytnačka Žofka v strojovom kóde. Po nahratí sa spúšta JUMP 0003.
(pri PMD 85-3 je treba najprv prejsť do režimu kompatibility zadaním JUMP FFF0 v monitore)
MRAVEC 2,2A,3 jednoduchý logický jazyk Mravec
T.MRAVEC 2,2A,3 jednoduchý logický jazyk Toči-Mravec