Package:Pascal.zip

Z PMD 85 Infoserver

Obsah

pmd85emu_pascal.zip

  • zopár jednoduchých programov v PASCAL-e (Roman Bórik)

rozne.ptp

  • jednoduché pokusy v Pascale
DRAW test grafických príkazov
GRAPH test grafických príkazov 2
FACT.PAS výpočet faktoriálu
SNC.PAS súčet nepárnych čísel

krivky.ptp

  • pekná ukážka využitia rekurzie
SIERPIN program na kreslenie Sierpinskeho kriviek
HILBERT program na kreslenie Hilbertovych kriviek
W-KRIVKY


program na kreslenie W kriviek
(Iba krivky 1. a 2. rádu sa kreslia správne.
Od 3. rádu sa kreslia zle. Nájde niekto správne riešenie?... :-)

pozri tiež

nahrávanie programov v PASCALe do PMD 85