Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  13.09.2018 08:40:35
Predmet  Predmet ::  Re: Demo do ROM modulu pro PMD85-3
V Monitore je od adresy 802Dh kód, ktorý si z ROM Modulu prečíta 14 bytov na adresu 0C1B2h. Ak sa na adrese 0C1B2h nachádza byte 0CDh, čo je kód inštrukcie CALL adr, tak sa skočí na túto adresu. V daných 14 bytoch by mal byť kód, ktorý presunie obsah ROM Modulu na pracovné miesto a spustí ho.
Odporúčam pretrasovať si nahratie BASICu, čo je ukážkový príklad, ako by to malo/mohlo vyzerať.

V PMD 85-3 je spomínaný kód samozrejme od adresy 0E02Dh, avšak očakáva sa byte 0CCh, čo je kód inštrukcie CZ zdr. Tá zmena 0CDh na 0CCh je zámerná, aby sa odlíšili ROM Moduly určené pre PMD 85-3 od ROM Modulov určených pre predošlé verzie PMD 85.
PMD 85-3 však možno "prepnúť" v Monitore príkazom JUMP FFF0 do režimu kompatibility s PMD 85-2, čím bude schopné automaticky načítať aj ROM Moduly určené pre PMD 85-2(A).
 
Správa
Autor  Autor ::  Clouseau
Poslaná  Poslaná ::  15.09.2018 08:30:29
Predmet  Predmet ::  Re: Demo do ROM modulu pro PMD85-3
Díky, jako vždy perfektní znalosti... :-)
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::