Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Viktor
Poslaná  Poslaná ::  14.06.2017 02:15:13
Predmet  Predmet ::  KAREL - 3D
Ak sa pamätáte na Karla 3D verzia V3.2
Urobil som jeho verziu v JavaScript-e.

Kód je na sourceforge.net
Klúcove slova pre hľadanie Karel 3D

Je to aj na YT ak sa chcete iba pozrieť.
:: späť na zoznam tém ::