Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  MilasPce
Poslaná  Poslaná ::  16.05.2017 16:39:12
Predmet  Predmet ::  Re: Didaktik Alfa - zdroj
PMD zdroj je myslím do 2A. PMD vypíná napájení v ROM modulu. V Didaktiku jsou ROMky stále pod proudem.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::