Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  ub880d
Poslaná  Poslaná ::  19.04.2017 23:37:07
Predmet  Predmet ::  Re: linux GPMD
r38 | ub880d | 2017-04-19 23:32:40 +0200 (Wed, 19 Apr 2017) | 5 lines

- gcc 6.3 fix for narrowing conversion ( -1 as WORD )
- unused variable
- missing {} around block (vs. misleading indentation)

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::