Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  11.06.2016 09:53:11
Predmet  Predmet ::  Re: problem s nahravanim programov z kazetaku do PMD 85-2A
Určite nie je problém v tom, že je použitý iba dvojžilový kábel, teda iba jeden smer signálu. Ibaže by bol chybný samotný káblik, ale to ste už vylúčili.
Skôr by mohol byť problém v MGF interfejse, ktorý buď nie je dosť citlivý na signál z MGF, alebo má signál z MGF vysokú úroveň a tak je problém s vyhodnotením logických úrovní 0/1.

Musím sa opraviť.
Pri nahrávaní z Monitora to musí byť MGLD 00, teda to musí byť dvojciferné hexadecimálne číslo, preto dve nuly.
V BASICu za príkazom LOAD expr môže byť numerický výraz, ktorého výsledkom musí byť číslo v intervale <0,99>.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::