Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2016-11-16 05:44:08 AM
Subject  Subject ::  Re: Náhrada odrušovacího kondenzátoru ve zdroji PMD-10
Těžko říci, jaký vliv má změna kapacity z 50nF (ve schématu) na 100nF (skutečnost). Pokud to nevadí, pak bych z dané nabídky volil TC252. Ve stejném pouzdru jsem sehnal TC251. Měl jsem obavy z destrukce toho hliníkového pouzdra, nakonec však kondenzátor poruchu ustál (tedy jeho pouzdro).

Předpokládaná rezonanční frekvence vstupního LC členu je asi o dva tři řády výše než 50Hz. Tady asi problém nehrozí. A při přetížení toho vstupního kondenzátoru při zablokování zdroje dojde k jeho poškození tak jako tak. Asi bych volbu 50nF/100nF neřešil.
 
Message
Author  Author ::  MilasPce
Posted  Posted ::  2017-04-01 11:24:53 PM
Subject  Subject ::  Re: Náhrada odrušovacího kondenzátoru ve zdroji PMD-10
100n lépe filtruje rušení, ale na 50 Hz má impedanci asi 25kOhm což dělá proud 10mA do zkratu tak se zvýší odběr zdroje asi o 1W. (230V * 0,01A = 2,3W při 50n to byla polovina tak proto se zvýší jen o polovinu)
 
Message
Author  Author ::  MilasPce
Posted  Posted ::  2017-04-01 11:13:01 PM
Subject  Subject ::  Re: Náhrada odrušovacího kondenzátoru ve zdroji PMD-10
Ahoj. Závada může být způsobená nízkou kapacitou C18 C19 (2x20u). Měnil jsi je, nebo je máš původní od výroby ? Při velkém odběru v případě že nemají dostatečnou kapacitu, aby kryly spotřebu při sepnutí tranzistorů, proudový impulz se bere přímo ze sítě, to způsobí proudem na indukčnosti L1 naindukovanou napěťovou špičku, kterou filtrační kondenzátor neunese.
:: back to start of topic :: back to topic list ::