Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  13.05.2019 14:22:46
Predmet  Predmet ::  Re: Quido na PMD85-3
Problémom je pristránkovaná ROM, ktorá na PMD 85-3 od 0E000h prekrýva VRAM.
Keďže sa pri dekompresii používajú fragmenty dát (frázy), ktoré už boli predtým rozpakované, to znamená, že sa číta už aktuálny obsah VRAM, tak od adresy 0E000h, sa namiesto VRAM číta z ROM a preto sa tak pri zápise do VideoRAM zapíšu nesprávne dáta (aj keď je pristránkovaná ROM, zápis ide vždy do VRAM).

Takže pred rozpakovaním obrázku je treba odpojiť ROM, napr. takto:
IN   0F6h
PUSH PSW
MVI  A,8
OUT  0F7h
CALL UnpackScr
POP  PSW
OUT  0F6h
RET
 
Správa
Autor  Autor ::  Clouseau
Poslaná  Poslaná ::  13.05.2019 18:02:10
Predmet  Predmet ::  Re: Quido na PMD85-3
Diky za nakopnutí, nedocházelo mi kde by mohl být problém když videoram je u trojky na stejným místě, že by se z ní mohlo i číst mi nedošlo... :-)
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::