Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  29.01.2019 08:11:33
Predmet  Predmet ::  Re: Pmd 85-3 Zvislé čiary
Schotek má pravdu. Možno by na úvod stačilo tzv. "odvšivenie", teda vytiahnuť a znovu vložiť všetky obvody, ktoré sú v päticiach.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::