Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Libor L.A.
Poslaná  Poslaná ::  21.12.2018 00:09:44
Predmet  Predmet ::  Re: Průzkumník pásky - zkušenosti
Nedá mi to spát a tak zkouším a přišel jsem na následující věc. Pravděpodobnost selhání se rapidně zvyšuje, když jsou některé parametry nově ukládaného záznamu do ptp souboru stejné jako parametry již existujícího prvního záznamu v ptp souboru. Ale stoprocentní korelace tam není. Ale takto se mi daří simulovat. Když postupně ukládám nové záznamy do ptp souboru a jejich délku volím postupně takovou, jako mají již uložené záznamy, tak jakmile zvolím délku stejnou jako má první záznam, tak v té chvíli se ten záznam už neuloží. Délka druhého až posledního záznamu nehraje při selhání roli. Jen ten první záznam je nějaký kritický. Někdy je nutné ke stejné délce přidat i stejný název, pak se chyba objeví ihned.

Kvůli odlišení jsem slovem "záznam" myslel datový blok PMD-85, ukládaný příkazem MGSV na virtuální MGF pásku a slovem "soubor" myslím skutečný soubor souborového systému PC s příponou ptp.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::