Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  oma
Posted  Posted ::  2017-11-21 01:21:49 PM
Subject  Subject ::  kódovanie a ukladanie čísel v PMD85
Zdravím všetkých, prezerám si staré zápisky z voľakedajšieho kurzu o mikropočítačoch PMD85 a narazil som na kódovanie a ukladanie čísel. Predpokladal som nejakú normu ako IEEE754, ale neviem sa dopracovať k správnemu záveru. Napr. číslo 2 by sa malo uložiť v hexa ako : mantisa 00 00 00 a exponent 82. Pritom znamienko by malo byť zakódované v MSB. Keď to porovnám so štruktúrou zápisu IEEE, (sign mantisa exp) neviem nájsť zhodu. Kto poradí?
 
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2017-11-21 07:03:04 PM
Subject  Subject ::  Re: kódovanie a ukladanie čísel v PMD85
Číselné premenné sú kódované do formátu plávajúcej desatinnej čiarky - Floating Point Format - do štyroch bytov, pričom v jednom byte je uložený Exponent a v troch bytoch je Mantisa. Kódovanie je binárne:
0: M3 - najnižšie rady Mantisy
1: M2 - stredné rady Mantisy
2: M1 - najvyššie rady Mantisy
3: E - Exponent

Exponent je zvýšený o 80h, t.j. pre 2^0 je E=80h. Nula sa kóduje tak, že E=00h.
Predpokladá sa, že je číslo normalizované, t.j. Exponent je nastavený tak, že najvyšší rad Mantisy bit D7 M1 má hodnotu 1. Tento bit sa preto využíva na uloženie znamienka Mantisy: D7=0 pre kladné číslo; D7=1 pre záporné číslo.
Formát umožňuje zápis čísel v rozsahu približne +-1E+-38 (dekadicky).
 
Message
Author  Author ::  oma
Posted  Posted ::  2017-11-21 10:04:51 PM
Subject  Subject ::  Re: kódovanie a ukladanie čísel v PMD85
Vďaka, tieto informácie som hľadal, idem to prelúskať a dúfam, že sa posuniem ďalej. Prajem všetko dobré.
 
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2017-11-23 07:57:08 PM
Subject  Subject ::  Re: kódovanie a ukladanie čísel v PMD85
Pre pokusy s FP číslami som vytvoril jednoduchý program:fpcislo.ptp
 
Message
Author  Author ::  oma
Posted  Posted ::  2017-11-24 05:17:21 PM
Subject  Subject ::  Re: kódovanie a ukladanie čísel v PMD85
Pekné, je to dobrá pomôcka v orientácii. Vďaka
:: back to topic list ::