Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2019-05-13 02:22:46 PM
Subject  Subject ::  Re: Quido na PMD85-3
Problémom je pristránkovaná ROM, ktorá na PMD 85-3 od 0E000h prekrýva VRAM.
Keďže sa pri dekompresii používajú fragmenty dát (frázy), ktoré už boli predtým rozpakované, to znamená, že sa číta už aktuálny obsah VRAM, tak od adresy 0E000h, sa namiesto VRAM číta z ROM a preto sa tak pri zápise do VideoRAM zapíšu nesprávne dáta (aj keď je pristránkovaná ROM, zápis ide vždy do VRAM).

Takže pred rozpakovaním obrázku je treba odpojiť ROM, napr. takto:
IN   0F6h
PUSH PSW
MVI  A,8
OUT  0F7h
CALL UnpackScr
POP  PSW
OUT  0F6h
RET
 
Message
Author  Author ::  Clouseau
Posted  Posted ::  2019-05-13 06:02:10 PM
Subject  Subject ::  Re: Quido na PMD85-3
Diky za nakopnutí, nedocházelo mi kde by mohl být problém když videoram je u trojky na stejným místě, že by se z ní mohlo i číst mi nedošlo... :-)
:: back to start of topic :: back to topic list ::