Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2018-12-20 10:54:00 PM
Subject  Subject ::  Re: Průzkumník pásky - zkušenosti
Přesně jak říkáš, pokaždé, když se problém objeví, snažím se vypozorovat zákonitosti, které k tomu vedou.

1) Je zajímavé, že téměř celou dobu vývoje JSW se nic nedělo. Ale to jsem ukládal "slušné" soubory s hlavičkou, generované pomocí MGSV. Až když jsem začal dělat kejkle s převodem na bezhlavičkové bloky, tak se problémy objevily. A mám takový nepotvrzený dojem, že stejně to bylo i minule.

2) Když se ty problémy objeví, tak univerzálně funkční cestou je založit nový ptp soubor a do něj data uložit. To funguje. Ale funguje to jen do tohoto nového ptp souboru. Do toho problémového se i nadále zapisovat nedá. Tam právě pomáhá přehození pořadí záznamů, jak jsem psal. Takže spíše usuzuji na porušení struktury ptp souboru a následné přetrvávání problémů až do nějaké redefinice formátu.

3) Někdy se také stává, že když chci data do již založeného a otevřeného ptp souboru uložit, tak ptp manažer otevře dialogové okno pro výběr souboru, přestože je ptp soubor již vybrán a otevřen. Ale pokud se tak stane, tak je vyhráno, protože v těchto případech se problémy se záznamem neobjeví.

Jak něco vypozoruji, zase se ozvu.
:: back to start of topic :: back to topic list ::