Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2017-07-15 08:03:26 AM
Subject  Subject ::  Re: Počitadlo taktů CPU v emulátoru
Myslel jsem to trochu jinak. Když v emulátoru instrukce krokuji, je počet taktů správný. Když pustím program plnou rychlostí a měřím počet taktů mezi dvěma breakpointy, je naměřený počet taktů o těch několik procent vyšší. Čili ještě jinak, počet naměřených taktů závisí na tom, zda krokuji, nebo program běží plnou rychlostí.

Určitou logiku to dává.. Když krokuji, zajímají mě fyzické počty taktů jednotlivých instrukcí. Když program běží plnou rychlostí, spíše mě (co se týče počtu taktů) bude zajímat skutečný čas a tím pádem tam budou zahrnuty i brzdicí WAIT STATES od videoprocesoru.
:: back to start of topic :: back to topic list ::